28mrt2023

Webinar 2: Sandra Palmen - Strategisch Adviseur bij Ministerie van Financiën/Raadsheer plaatsvervanger CRvB

Van 12.00 tot 13.00

bij Online: Zoom

VJK / info@vjk.nl

Na onze eerdere succesvolle webinarreeksen ‘Juridische Kwaliteitszorg & Control’ in 2021 en ‘Legal Tech’ 2022, kondigen we voor maart 2023 een nieuw online tweeluik aan. Dit jaar nemen we u mee in het thema integriteit. We kunnen er niet omheen dat integer handelen een overheid kan maken of breken. Een integere bestuurder of ambtenaar resulteert in meer vertrouwen in het gemeentelijk handelen vanuit de burger. Dat maakt integriteit een basisvoorwaarde voor iedere ambtenaar, voor iedere decentraal jurist. Dat is waar juridische kwaliteitszorg en integriteitszorg elkaar raken. Om ons mee te nemen in dit thema, hebben we twee interessante sprekers bereid gevonden een bijdrage te leveren aan het online tweeluik: waar juridische kwaliteitszorg en integriteitszorg elkaar ontmoeten.

Mr. Sandra Palmen –  Strategisch Adviseur bij Ministerie van Financiën/Raadsheer plaatsvervanger CRvB
📌 Dinsdag 28 maart: 12.00- 13.00

Mr. Sandra Palmen was in 2016 en 2017 de hoogste jurist bij de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst. In maart 2017 schreef ze in een advies dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ had gehandeld bij de stopzetting van kinderopvangtoeslag en dat ouders gecompenseerd moesten worden voor het handelen van de dienst. Haar advies, op verzoek van een directeur, later bekend geworden als het memo-Palmen, werd genegeerd en verdween. Sandra Palmen, nu strategisch Adviseur bij Ministerie van Financiën/Raadsheer plaatsvervanger CRvB, neemt ons mee in haar visie op recht en rechtvaardigheid. Deze visie is voortgekomen uit de parlementaire enquête kinderopvangtoeslagen en haar persoonlijke ervaringen. Ook deelt zij met ons haar definitie op ambtelijk vakmanschap. Na haar bijdrage gaan we in gesprek over onze rollen en rolopvatting.