Het huidige bestuur

Het huidige bestuur d.d. mei 2023 bestaat uit:
1. John Olivier: voorzitter (oprichter VJK)
2. Mirjam van der Sluis: secretaris
3. Ruud Lamers (algemeen lid, penningmeester)
4. Ronald Westerhof (algemeen lid)
5. Onno Looijestijn (algemeen lid)
6. Elly Poldervaart (algemeen lid, liaison VNG)
7. Vera Voigt (algemeen lid)
8. Rick Keim (algemeen lid)
9 Erik Scholten (algemeen lid)
Uw steentje bijdragen?

Neem contact op via het contactformulier onderaan deze pagina.

Meer over onze bestuursleden

John Olivier

John Olivier

Voorzitter - Leiden

John was een van de initiatiefnemers van de oprichting van de VJK in 2000. Destijds zag hij tijdens zijn werk als gemeentejurist bij de gemeente Leiden ruimte voor verbeteringen op juridisch vlak om daarmee de bestuurskracht van gemeenten te vergroten. John is bijna 40 jaar werkzaam geweest als gemeentejurist en hoofd juridische zaken bij de gemeente Leiden. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij uiteenlopende maatschappelijke instellingen van een begraafplaats en een museum tot woningcorporaties. Naast zijn bestuursfuncties adviseert John nog diverse instellingen en personen op juridisch gebied. Als voorzitter ziet John de VJK als een platform voor het delen van kennis en ervaringen tussen gemeentejuristen. Ook nu valt daar nog veel winst te behalen. Ook vanuit zijn bestuurslidmaatschap van de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen (SBG) zet hij zich in voor het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van gemeentejuristen. Een goede jurist heeft naar John’s oordeel ook oog voor niet-juridische aspecten bij zijn advieswerkzaamheden.

Ruud Lamers

Ruud Lamers

Pennigmeester - Oss

Ruud startte zijn loopbaan bij de gemeente Oss, afdeling Algemene Zaken. Hij maakte daar, als 18-jarige, kennis met de toepassing van het brede scala van bijzondere wetten en de politisering van het bestuur. Het juridisch handwerk en het werken in een ambtelijk/bestuurlijke omgeving hebben zijn belangstelling voor het recht en de publieke zaak sindsdien nooit losgelaten. Zijn vervolg als secretaris bij de Regio Nijmegen, als juridisch en bestuurlijk adviseur resp. controller bij de gemeente Nijmegen en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en de gemeente Arnhem heeft die interesse verdiept en betrokkenheid vergroot. Het opereren als schakel in een netwerk werkt daarbij als multiplier om de kennis en ervaring naar anderen te verbreden. Dat is precies waar het bij de VJK om te doen is: een plezierige ontmoetingsplaats voor en door de leden, vol bruisende activiteiten.

Onno Looijestijn

Onno Looijestijn

Algemeen bestuurslid - Gemeente Zwolle

Onno is sinds 2016 lid van de van het bestuur van de Vereniging voor Juridische kwaliteitszorg in het openbaar bestuur. Na zijn afstuderen in 1988 is hij gaan werken bij de gemeente Bemmel in de Betuwe, waar hij zich bezig hield met ruimtelijke ordening en met volkshuisvesting, en was secretaris van de bezwaarschriftencommissie. Sinds 1997 werkt Onno bij de gemeente Zwolle. Hij heeft hier verschillende functies bekleed. Binnengekomen als juridisch adviseur met privaatrechtelijk taakaccent, werd hij eind 1998 ingezet bij openbare orde zaken ten tijde van het hoogwater in de regio. Vanaf 2011 is hij juridisch strategisch beleidsadviseur en plaatsvervangend afdelingshoofd van de afdeling juridische zaken. Sinds 2013 is Onno tevens MfN geregistreerd mediator. 

Als lid van het bestuur van de VJK wil Onno graag een bijdrage leveren aan een betere juridische kwaliteitszorg binnen de decentrale overheid. Hij beschikt over een helicopterview, is een verbinder en kan goed analyseren. Gemeentejuristen nieuwe stijl kunnen volgens hem een waardevolle bijdrage leveren aan de overheid van de toekomst. Hij zet zich in om dat doel te bereiken.

Vera Voigt

Vera Voigt

Algemeen bestuurslid - Gemeente Tilburg

Vera is in 2008 per toeval via een detachering voor starters als student Nederlands Recht terecht gekomen bij de gemeente. Met haar van nature commerciële instelling had zij niet verwacht zo’n mooie combinatie te vinden van overheid, meerwaarde creëren en schakelen in de bijzondere dynamiek van de gemeente. Zij heeft met name in het fysieke domein alle elementen van besluitvorming meegemaakt, gesterkt door haar juridische basis waar ze altijd op kan terug vallen. Aan de voorkant bij de klant aan de keukentafel, in de politiek bestuurlijke arena, als secretaris bezwarencommissie, het leiden van groepsdialogen en uiteindelijk het vinden van haar passie als leidinggevende. Momenteel is zij teammanager Juridische Zaken bij de gemeente Tilburg en geeft leiding met een frisse blik aan 30 professionals waarbij zij met trots in de front linie staat voor de doorontwikkeling en positionering van de gemeente jurist. Jong Talent maar ook juist de kracht van ervaring en kennis, met een commerciële blik zijn daarbij de rode draad. De VJK is daarvoor het perfecte vliegwiel!

Erik Scholten

Erik Scholten

Algemeen bestuurslid - Gemeente Utrecht

In 2002 is Erik afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht (richtingen Staat, bestuur en rechtsbescherming en Europees Recht). Inmiddels heeft Erik heeft meer dan 20 jaar ervaring bij lokale overheden. Na jarenlang als consultant te hebben gewerkt, maakte hij 2014 de overstap naar de Gemeente Utrecht. Op dit moment werkt Erik bij de afdeling Concerncontrol. Hier houdt hij zich bezig met de juridische control en de kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming. Als adviseur van het college en de concerndirectie is Erik nauw betrokken bij complexe en/of gevoelige vraagstukken in de stad. De thema’s bestuurlijke integriteit en betrouwbare overheid vallen ook in zijn portefeuille.

Als bestuurslid van de VJK levert Erik graag een bijdrage aan het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast legt Erik graag verbindingen tussen mensen en organisaties. Hij ziet dan ook een rol voor zichzelf in het onderhouden van een goed netwerk met andere overheden, de wetenschap en gemeentelijke netwerken.

Mirjam van der Sluis

Mirjam van der Sluis

Secretaris - Gemeente Amsterdam

Mirjam is werkzaam bij de gemeente Amsterdam als ontwikkelmanager/directiesectaris van de grootste juridische directie van de gemeente Amsterdam. Haar juridische loopbaan is begonnen aan de universiteit van Amsterdam. Terwijl veel van Mirjam’s medestudenten nog een tijd zoekende waren, voelde zij zich gelijk als een vis in het water. Gedurende haar werkzame leven kreeg ze meer oog voor de maatschappelijke impact en verantwoordelijkheid die ons vak met zich mee brengt. Inmiddels werkt ze al weer bijna negen jaar voor de gemeente Amsterdam. Deze maatschappelijke impact gecombineerd met de enorme diversiteit aan werkzaamheden bij een gemeente maakt dat ze haar plek gevonden heeft.

Mirjam draagt dit enthousiasme graag uit en wil laten zien hoe boeiend en leuk ons werk is. Daarnaast wil ze graag bijdragen aan het verder ontwikkelen en innoveren van dit vak. De mogelijkheid tot een bestuursfunctie bij het VJK kwam daarom als geroepen. Zo gelooft Mirjam sterk dat we als gemeentes veel meer kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren. Er is geen bijeenkomst van het VJK dat ze dit niet ervaart. De focus ligt daarbij vooral op innovatieve ontwikkelingen als legal tech en kennismanagement. Ook het opleiden van juristen en contacten met universiteiten en HBO’s hebben, net zoals binnen de gemeente Amsterdam, ook bij de VJK haar aandacht.

Ronald Westerhof

Ronald Westerhof

Algemeen bestuurslid - Gemeente Apeldoorn

Ronald is na zijn studies rechten en bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, gaan werken bij achtereenvolgens de provincie Fryslân, de gemeente Smallingerland, Harlingen en sinds 2000 de gemeente Apeldoorn.

In Apeldoorn is hij senior bestuursadviseur weerbare overheid bij de afdeling Concernzaken en secretaris Districtelijk Veiligheids Overleg NOG. Tot 1 januari 2021 was hij manager van de eenheid Veiligheid en Recht. Een eenheid waar juristen, veiligheidsadviseurs en boa’s samenwerkten. De meeste juridische functies binnen de gemeente zijn nu geconcentreerd bij de afdeling Juridisch zaken.

Vanuit kennis van de inhoud probeert Ronald werk zo goed en zo slim mogelijk te organiseren. Specifieke interesse heeft hij voor de zgn. 3e lijns juridische functie; juridische control of juridische kwaliteitszorg. Als bestuurslid van de VJK draagt hij graag een steentje bij aan de doorontwikkeling van de juridische functie

Elly Poldervaart

Elly Poldervaart

Algemeen bestuurslid - Vereniging Nederlandse Gemeenten

Elly is werkzaam bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en is sinds de oprichting van de VJK als bestuurslid bij de VJK betrokken. Voor de bestuurskracht van het lokaal bestuur is het belang van een professionele en kwalitatief goede juridische functie groot. En dat is waar we binnen de VJK volop mee bezig zijn: het steeds verder ontwikkelen van de kwaliteit van de lokale juridische functie. Dat is heel inspirerend. Zeker om dit met elkaar, zowel het bestuur als de leden, te kunnen doen.

Rick Keim

Rick Keim

Algemeen lid - Gemeente Deventer

Rick is na zijn studie Nederlands recht aan de Erasmus universiteit in 1999 de advieswereld in gegaan. In een periode van 10 jaar heeft hij veel verschillende rollen bekleed binnen het fysieke domein: als handhavingsjurist, beleidsmedewerker, planjurist, projectmanager en leidinggevende. In 2010 is Rick in dienst getreden bij de gemeente Deventer als coördinator van een vakgroep juridische planologie en op landelijk niveau betrokken geraakt bij de Omgevingswet. In de periode 2018 – 2022 als voorzitter van de themagroep Omgevingswet voor programmamanagers bij de G40 gemeenten en ook gedetacheerd geweest bij de VNG voor het programma implementatie Omgevingswet. Door zijn interesse in kennisdeling verzorgt hij ook diverse trainingen over het omgevingsrecht.

Rick houdt in zijn werk van variatie en verbinding te maken met anderen. Hierdoor kreeg hij de mogelijkheid om ook een aantal jaren als bestuursadviseur binnen de gemeente te werken. In 2021 was het tijd voor weer een nieuwe uitdaging:: het doorontwikkeling van de juridische kwaliteitszorg binnen Deventer. Dit doet hij vanuit de functie strategisch juridisch adviseur bij de Concernstaf. Hoe mooi is het dan om deel te nemen aan een vereniging die zich inzet voor verbetering van de juridische kwaliteitszorg en hierover kennis te delen.

Iris de Jong

Iris de Jong

Bestuursbureau

Iris is sinds februari 2020 betrokken binnen de VJK, waar ze de vereniging op verschillende fronten ondersteunt. Haar passie ligt bij (sociale) innovatie in de aanpak van complexe vraagstukken en het faciliteren hiervan. Daarom is ze in 2019 haar eigen bedrijf, I-OPENER Innovation & Design gestart waar ze organisaties – voornamelijk gemeenten – hierbij helpt. Toen deze uitdaging op haar pad kwam, de VJK ondersteunen met huidige taken en daarnaast focussen op innovatie, greep ze deze kans uiteraard met beide handen aan.

Stuur ons een e-mail