Onderzoeken

HvA informeel oplossen bezwaar, Tilburg blockchain, VNG informatiesamenleving
Onderzoek HvaOnderzoeksrapport: toekomstbestendig?

Onderzoeken

De VJK is betrokken bij veel lopende onderzoeken. Zo vertellen we u op deze pagina graag meer over onderzoeken van onder andere van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Tilburg Block Chain en de VNG informatiesamenleving.

 

    Onderzoek HVA naar het informeel oplossen van bezwaar

    De Hva heeft een onderzoek uitgevoerd naar het informeel oplossen van bezwaar. Het VJK heeft deelgenomen aan de stuurgroep en begeleidingsgroep van dit onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd bij de gemeente Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar en  Purmerend. In dit onderzoek is gekeken naar succesfactoren, risico’s. Dit alles met het oogmerk om aanbevelingen te doen die bijdragen aan het verbeteren van het informeel en oplossingsgericht behandelen van een bezwaar. Dit onderzoek wordt binnenkort afgerond en gepubliceerd.

    Onderzoek Gemeentejurist en digitalisering

    De digitalisering van de samenleving gaat steeds sneller. Wat is de impact van de digitale ontwikkelingen op de werkzaamheden en benodigde expertise van gemeentejurist?

    De VNG heeft het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie van de Hogeschool van Amsterdam verzocht om hiernaar een verkennend onderzoek te doen. Gevraagd is om met aanbevelingen te komen die er toe bijdragen dat de gemeentejurist goed blijft aansluiten op huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de VJK. De resultaten van het onderzoek leest u hier.