Over de VJK

BEROEPSVERENIGING DECENTRALE OVERHEIDSJURISTEN

 

Vanwege het grote belang dat binnen de lokale overheid aan juridische kwaliteitszorg wordt gehecht en vanuit de gedachte dat het goed is om de krachten te bundelen is de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur (VJK) opgericht.

Onze missieWat we doen

Wie zijn we en wat is onze missie?

De Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur  (VJK) is op 6 september 2000 opgericht. Vanwege het grote belang dat binnen de lokale overheid aan juridische kwaliteitszorg wordt gehecht en vanuit de gedachte dat het goed is om de krachten te bundelen is de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur (VJK) opgericht. In 2020 is de VJK doorontwikkeld tot VJK: Beroepsvereniging voor juristen werkzaam bij de decentrale overheid. Duidelijk is geworden dat we vanuit een brede samenwerking van de beroepsgroep op het vlak van kennisvergaring & kennisdeling de kwaliteit van de juridische functie en daarmee de juridische kwaliteit van het decentraal openbaar bestuur helpen vergroten.

Ambitieuze bestuursleden

Jaar dé vereniging voor de decentrale overheidsjurist.

Gemeenten als lid

Trotse leden

Wat doen we?

Kennisvergaring
De VJK functioneert als intermediair tussen de leden en andere organisaties, zoals universiteiten, onderzoekbureaus etc. bij het definiëren en uitvoeren van projecten op het gebied van juridische kwaliteitszorg. De VJK kan hierbij ook als motor dienen door de regie te voeren en/of eigen initiatieven op dit gebied te ontplooien. Op onze pagina onderzoeken komt u hier meer over te weten. 

Kennisdelen
De resultaten van de onderzoeken die we zelf laten uitvoeren of waaraan we deelnemen delen we. Ook delen we best practices uit den lande. Via onze website, bijeenkomsten en nieuwsbrieven.

Netwerken
De VJK fungeert als informatie- en ontmoetingspunt en initieert discussies over actuele onderwerpen op het gebied van juridische kwaliteitszorg door het organiseren van halfjaarlijkse ledenbijeenkomsten. Op onze activiteitenagenda ziet u wanneer wat plaatsvindt en treft u o.a. webinars en evenementen. 

Hierbij maakt de VJK gebruik van haar brede netwerk binnen de departementen bij de Rijksoverheid, VNG,  kennisinstellingen enzovoort.