Publicaties

Hieronder treft u interessante actuele publicaties.

Artikelen

Actuele publicaties

Met enige regelmaat uploaden we nieuwe interessante publiaties op onze website. Klik op de knop hieronder om terecht te komen op het desbetreffende artikel.

Handreiking flexibele arbeidsinzet voor uitwisseling van personeel

Good Practices voor laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschiloplossing

Klik op de link hierboven voor de handreiking implementatie van het Arrest Didam.

Lees hierboven de handreiking van wob naar woo.

Voor het nieuwe themanummer van Recht der Werkelijkheid over roldynamiek binnen juridische professies gingen Nienke Doornbos en Danielle Chevalier in gesprek met Arnt Mein. De klassieke juridische adviseursrol waarin de overheidsjurist met enige regelmaat aan de bel moet trekken omdat een besluit niet aan rechtmatigheidseisen voldoet, verschuift langzaam aan in de richting van een meer instrumentele rolinvulling, waarin de jurist dienstbaar is aan beleidsdoelen. De jurist wordt zo in plaats van ‘moeilijk doener’ veel meer een ‘mogelijk maker’. Onderzoeker Arnt Mein plaatst kritische vraagtekens bij deze rolverschuiving: een jurist moet wel degelijk in staat zijn om zijn/haar kritische stem krachtig te laten horen.

De podcast is te beluisteren via: Recht en samenleving en via  iTunes, Spotify en Anchor FM.

Het themanummer van RdW is inmiddels verschenen op de website van uitgeverij Boom.

Lees hierboven het rapport van de Venetië Commissie.

Lees hierboven het artikel van Peter van Lochem, gepubliceerd in Law en Method.

Voor burgers moet duidelijk zijn wat zij van de overheid mogen verwachten als deze gebruikmaakt van data en algoritmen. Dit is niet altijd zichtbaar en herkenbaar. En dit heeft invloed op het vertrouwen dat burgers in de overheid hebben. De Nationale ombudsman heeft daarom een ombudsvisie ontwikkeld op het behoorlijk gebruik van data en algoritmen door de overheid. Hij roept de overheid op om bij het gebruik van data en algoritmen het perspectief van burgers centraal te stellen.