Nieuwsbrief december

Lees hieronder de nieuwsbrief van december 2020

Hieronder treft u onze laatste nieuwsbrief. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur

Beroepsvereniging decentrale overheidsjuristen

 

Nr.  5 | Jaargang 2020 | Editie december

 

Beste lezer,

Tegen het einde van dit jaar informeren we u graag nog over de laatste ontwikkelingen binnen de VJK. Zo kijken we terug naar ons allereerste online congres op vrijdag 27 november, maar blikken we ook vooruit. Welke activiteiten staan op de agenda voor 2021? En wie zijn de bestuursleden die toetreden binnen het VJK-bestuur? In deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

 

Terugblik najaarscongres ‘de weerbare democratie’ 

 

Op vrijdag 27 november was het zover: ons eerste online congres vond plaats. Het thema was ‘de weerbare democratie’, een onderwerp dat actueler is dan ooit. Hans Boutellier nam ons mee in de ontwikkelingen van de veiligheidsproblematiek en nodigde ons juristen uit om vooral de synergie tussen strafrecht en bestuursrecht te vinden en toe te passen. Vervolgens nam Willeke Slingerland ons mee in de wereld van misstanden in onze bestuurlijke netwerken. Zij maakt ons bewust van deze netwerken en daagt de juristen uit om met juridische bril de kluwen wol te ontrafelen. “Goed bestuur als karaktertrek in de weerbare democratie”. Tot slot gaf Bastiaan Rijpkema een toelichting op zijn recent verschenen boek De lokale weerbare democratie. Centraal staat de constatering dat er een gebrek is aan normering bij inzetten van instrumentarium, zeker als het gaat om politiek extremisme. Hij geeft in zijn boek aanzetten tot normering en instrumenten. Bijvoorbeeld het lokaal partijverbod. Na de individuele tedtalks was er een panelgesprek. Daarbij schoof ook Willem-Jan Bijleveld aan, werkzaam als jurist bij een Veiligheidsregio. Vanuit zijn perspectief vertelde hij over het zijn van jurist ten tijde van de coronamaatregelen. Over de vele belangen en soms onduidelijke regels. Hetgeen de rechtstoepassing complex maakte en veel vroeg. Niet in de laatste plaats van alle normadressaten van de noodverordening, namelijk wij zelf, andere individuen, familie, ondernemers enzovoort. Daarna ging het gesprek over de coronamaatregelen in relatie tot grondrechten en de democratische rechtsstaat. Over het zijn van een weerbare professional. Over de rol van jurist als “hoeder der rechtstaat en moeder der integriteit”.

 

Was u niet aanwezig en wilt u toch een impressie van de dag, óf was u wel aanwezig en bekijkt u de webcast  graag nog een keer? Hier kunt u deze webcast bekijken.

 

Voorgedragen bestuursleden

 

Onze vereniging vernieuwt. Daarbij horen nieuwe bestuursleden met frisse blik op de decentrale overheidsjurist. En die hebben we gevonden! Graag stellen wij onze twee voorgedragen bestuursleden aan u voor:

Vera Voigt – gemeente Tilburg

Vera is in 2008 per toeval via een detachering voor starters als student Nederlands Recht terecht gekomen bij de gemeente. Met haar van nature commerciële instelling had zij niet verwacht zo’n mooie combinatie te vinden van overheid, meerwaarde creëren en schakelen in de bijzondere dynamiek van de gemeente. Zij heeft met name in het fysieke domein alle elementen van besluitvorming meegemaakt, gesterkt door haar juridische basis waar ze altijd op kan terug vallen. Aan de voorkant bij de klant aan de keukentafel, in de politiek bestuurlijke arena, als secretaris bezwarencommissie, het leiden van groepsdialogen en uiteindelijk het vinden van haar passie als leidinggevende. Momenteel is zij teammanager Juridische Zaken bij de gemeente Tilburg en geeft leiding met een frisse blik aan 30 professionals waarbij zij met trots in de front linie staat voor de doorontwikkeling en positionering van de gemeente jurist. Jong Talent maar ook juist de kracht van ervaring en kennis, met een commerciële blik zijn daarbij de rode draad. De VJK is daarvoor het perfecte vliegwiel!

Stijn van Cleef – gemeente Nijmegen 

Stijn is bestuurskundige en jurist en dat beschouwt hijzelf nog steeds als een mooie combinatie. Stijn is al meer dan tien jaar werkzaam bij de gemeente Nijmegen op het sociaal domein. Ooit begonnen als medewerker bezwaar en beroep en inmiddels strategisch juridisch adviseur. Daarnaast is Stijn privacyjurist en voorzitter en lid van meerdere bezwaarcommissies bij gemeenten. Ook geeft Stijn cursussen voor gemeenten en verzorgt hij geregeld publicaties op het sociaal domein en bestuursrecht. De juridische functie is een mooie dynamische functie. Het is mooi dat de VJK als verbindende factor een rol kan spelen. Stijn levert daar als bestuurslid graag een bijdrage aan.

In een van de volgende nieuwsbrieven besteden we aandacht aan de vertrekkende bestuursleden.

 

Updates uit onderzoeken: jurist in de informatiesamenleving

 

Onze samenleving digitaliseert in een steeds hoger tempo. Gemeenten en daarmee ook de gemeentejurist komen op allerlei manieren in aanraking met digitale ontwikkelingen in de samenleving. Zo kent nieuwe wetgeving voor gemeenten tegenwoordig regelmatig belangrijke digitale aspecten of implicaties. Denk bijvoorbeeld aan de hele digitaliseringsoperatie in het omgevingsrecht. Gemeenten zetten zelf ook in toenemende mate digitale technologieën in, bijvoorbeeld om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De digitaal vaardige burger verwacht dit ook van de gemeente.

Als gevolg van deze ontwikkelingen hebben gemeentejuristen in toenemende mate te maken met juridische vraagstukken die voortvloeien uit digitaliseringsprocessen.

De VNG heeft het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie van de Hogeschool van Amsterdam gevraagd om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de digitale weerbaarheid van de gemeentejurist. Wat is de impact van technologische ontwikkelingen op de werkzaamheden en benodigde expertise van gemeentejurist? Wat heeft de gemeentejurist nodig om grip te houden op het gemeentelijk digitaliseringsproces en om de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen te bewaken? Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de VJK. Het onderzoek moet aanbevelingen opleveren die ertoe bijdragen dat de gemeentejurist goed blijft aansluiten op huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen. De resultaten van het onderzoek worden begin 2021 verwacht.

 

Vooruitblik 2021

 

Dat 2020 een indrukwekkend jaar was, kunnen we niet ontkennen. Toch is het alweer bijna tijd om dit jaar achter ons te laten en 2021 in te luiden. Binnen het VJK-bestuur zijn er volop ideeën om komend jaar weer veel interessante onderwerpen op de agenda te zetten. Hierbij kunt u denken aan de webinars legal tech die we in het eerste kwartaal van 2021 zullen gaan organiseren. Daarnaast gaan we ook aandacht besteden aan de resultaten van de handreiking inkoop juridische dienstverlening. Wanneer de handreiking afgerond is, zullen we hier als VJK ook een studiemiddag aan wijden. Verder stopt de doorontwikkeling naar een beroepsvereniging uiteraard niet. Ook in het nieuwe jaar focussen we ons op innovatie om de juridische kwaliteitszorg te bevorderen binnen het decentraal bestuur. Zo werken we nu aan een drieluik (digitale ontmoetingen) over juridische kwaliteitszorg:

  1. Theorie: Wat verstaan we onder juridische kwaliteitszorg en control? Welke ontwikkelingen zien we de afgelopen jaren en wat komt er op ons af?
  2. Delen ervaringen: Collega’s uit de praktijk aan het woord.
  3. Dialoog, tevens terugblik: wat heb je er aan gehad, wat heb je ermee gedaan?

Zodra de data bekend zijn van deze activiteiten, plaatsen we deze op onze activiteitenkalender en ontvangen jullie nader bericht voor aanmelding.

 

Fijne feestdagen en een gezond & inspirerend 2021 gewenst. 

 

Als bestuur hopen wij u in 2021 niet alleen digitaal te ontmoeten maar zeker ook weer fysiek. Hou vol en blijf gezond.

 

Bezoek ook onze website

 

 

Website

Email

Twitter

LinkedIn

 

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur, All rights reserved.

Ons e-mailadres is:

info@vjk.nl

Wilt u de manier waarop u deze e-mails ontvangt wijzigen?

U kunt uw voorkeuren bijwerken via: update your preferences of u uitschrjiven door te klikken op unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*