VNG werkgroep Next level gemeentejuristen

Meer informatieModel permanente educatie

Blijf investeren in de gemeentejurist

Next Level Gemeentejuristen, met beiden benen in de praktijk – netwerkers – ideeënfontein.

Wie zijn we?
Wij zijn een enthousiaste groep van gemeentejuristen uit verschillende gemeenten, de VJK en de VNG, die in 2019 het initiatief hebben genomen de bewustwording aan te jagen van het belang van de (door)ontwikkeling en goede positionering van de gemeentejurist. Aandacht voor de ontwikkeling en positie van juristen in gemeenten is geen eenmalig project maar een proces.

We hebben in maart 2019 de basis gelegd met de intentieverklaring getekend door G40, VNG en de VJK. Via deze {link} kan je de intentieverklaring nog een keer teruglezen.

Wat is een next level gemeentejurist?
Een next level gemeentejurist is een jurist die verder kijkt dan het speelveld(level) waarin hij opereert. Hij heeft kennis van de wet en ziet ruimte in de rechtstoepassing. Hij is ook kritisch over wetten en regels en denkt mee bij alternatieven. Naast kennis van het recht en een adequate rechtstoepassing, heeft hij de vaardigheden om echt contact te hebben met inwoners, naar ze te luisteren. Ook kan hij onderhandelen, beïnvloeden en overtuigen. En deze jurist heeft aandacht voor nieuwe ontwikkelingen als legal tech en AI en bijkomende ethische dilemma’s. Kortom, de next level gemeentejurist is een allround ambtenaar, een T-shaped jurist.

Wat doen we?
De werkgroep VNG Next Level Gemeentejuristen ziet het als haar opdracht ontwikkelingen op gang te brengen voor de doorontwikkeling van de beroepsgroep gemeentejurist. Daarbij richt de werkgroep zich in het bijzonder op de zichtbaarheid, positionering en imagoverbetering van de gemeentejurist.

De werkgroep werkt aan haar opdracht door te fungeren als ideeënfontein en het bieden van een platform, alsmede door kennisdeling, agendering en beïnvloeding . 

‘Onze overleggen zijn een feest van herkenning. We lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan in ons vak als gemeentejurist en vinden inspiratie maar ook heel praktische tips bij elkaar. We hebben een mooie balans tussen algemene doelstellingen als werkgroep gemixt met individuele ervaringen in de dagelijkse praktijk.’

 

Doelen voor 2021
• Verbinding met universiteiten en hoge scholen door kennisdagen, bieden van stageplaatsen, verzorgen van colleges, deelname aan onderzoeken
• Delen van ervaringen over leerlijn-ontwikkeling, mogelijk als opmaat naar het vormen van Permanente Educatie
• Verkennend samenwerken met A+O Fonds op gebied van promotie en aantrekkelijk werkgeverschap (strategisch personeelsmanagement)
• Bij deze activiteiten ontwikkeling en samenwerking met beroepsvereniging VJK; gezamenlijk missie versterken van openbaar bestuur en goed werkgeverschap

Oproep: gemeentejuristen doe met ons mee!
Help je ons mee de gemeentejurist op de kaart te zetten? Meld je aan via de Linkedin groep ‘Next Level Gemeentejuristen VNG’ en deel je kennis. Ook is er de mogelijkheid om namens je gemeente deel te nemen aan de werkgroep. We horen graag van je!
.