Nieuwsbrief september

Lees hieronder de nieuwsbrief van september 2020

Nieuwsbrief september 2020

 

 

 

 

Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur

Beroepsvereniging decentrale overheidsjuristen

 

Nr. 2 | Jaargang 2020 | Editie september

 

Beste lezer,

De zomerperiode is achter de rug. We gaan weer vol frisse zin aan de slag. Het is bovendien een mooi moment om vooruit te blikken naar de ambities op het gebied van juridische kwaliteitszorg voor het komend half jaar. Een tip: schrijf eens mee aan de gemeentebegroting of de paragraaf in de bedrijfsvoering. Komt de juridische kwaliteitszorg wel voldoende tot zijn recht? En wat moeten de ambities voor 2021 zijn?

In deze tweede nieuwsbrief informeren we u graag over de laatste ontwikkelingen op het gebied van juridische kwaliteitszorg en de juridische functie.

 

Kennis van het front – Legal tech

 

Ons bestuurslid Mirjam van der Sluis, werkzaam binnen de gemeente Amsterdam, is al enige tijd betrokken bij het onderzoek naar Legal Tech van de Hogeschool van Amsterdam. We vinden het een goed moment om stil te staan bij de laatste ontwikkelingen en daarom interviewden we Mirjam over dit onderwerp. Haar belangrijkste tip: “Ga het doen! Het is echt vernieuwend.” Het hele interview lees u hier

Kennisdeling op het gebied van versterking van de juridische functie

 

In Enschede heeft ons bestuurslid Malu Hertzdahl begin 2019 het Platform juridische functie opgericht. Hierin nemen afdelingsmanagers van verschillende domeinen zitting.

Het Platform heeft als taak structurele organisatorische randvoorwaarden te borgen die noodzakelijk zijn voor een kwalitatieve en goed gepositioneerde juridische functie in de gemeentelijke organisatie. Een juridische functie die bijdraagt aan  goed, effectief en efficiënt bestuur. Er wordt samengewerkt aan:

1. Gezamenlijk strategisch juridisch personeelsmanagement en acquisitie talent

2. Gezamenlijke juridische opleidingsstrategie en uitvoering  

3. Werkafspraken over inhuur externen en externe juridische adviezen

4. Gezamenlijk eigenaarschap jaarplan juridische kwaliteitszorg (JKZ)

Door deze samenwerking maakt het minder uit hoe de juridische organisatie is ingericht (centraal of decentraal, het “harkje”) maar staat de samenwerking voorop. Hiermee de zorg voor juridische kwaliteitszorg en een sterke juridische functie niet meer alleen ‘het feestje’ van de afdeling JZ of de juridisch controller.

Wilt u meer lezen over de resultaten van die samenwerking in Enschede? Check deze pagina via onze website.

 

Nieuws van de VNG werkgroep Next Level Gemeentejuristen

Next Level Gemeentejuristen: een impuls voor (door)ontwikkeling van de beroepsgroep

 

In 2019 ondertekenden de VJK, VNG en de G40 de intentieverklaring ‘Op weg naar de gemeentejurist van de toekomst’. 

Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit diverse G40 gemeenten, de VNG en de VJK, heeft in 2019 op succesvolle wijze handen en voeten gegeven aan de in de verklaring opgenomen intenties. Zo is het huidig opleidingsaanbod voor gemeentejuristen in kaart gebracht en er is een bijdrage geleverd aan de herijking van de beroepsopleiding SBG. Een verkenning van samenwerking met hogescholen en universiteiten is op gang gekomen. Ook heeft de werkgroep advies gegeven aan de VJK om verder te ontwikkelen naar dé beroepsvereniging voor gemeentejuristen. Verder is een handreiking gemaakt over hoe permanente educatie voor gemeentejuristen op te zetten. En last but not least, op LinkedIn is de netwerkgroep ‘Next level Gemeentejuristen: platform voor ontwikkeling’ opgericht, waarin goede initiatieven en vakinhoudelijke ontwikkelingen worden gedeeld. Klik hier om naar de LinkedIn pagina te gaan.

Maar het werk is nog niet klaar! Een blijvende investering in de ontwikkeling en de positionering van de gemeentejurist is nodig. De werkgroep is daarom in 2020 onder de vlag van de VNG, met uitdrukkelijke support van de VJK en de G40, verder gegaan met het bouwen aan de professionaliteit en een stevige positionering van de gemeentejurist in het lokaal bestuur.

We zoeken nog intensiever het contact met juridische opleidingen op, om zodoende in een vroegtijdig stadium juristen-in-wording voor het lokaal bestuur warm te maken. Ook willen we met behulp van proefgemeenten gaan experimenteren met vormen van permanente educatie. De samenwerking met de VJK, waarbij over en weer kennis en ervaring worden uitgewisseld, staat centraal!

Heeft u tips, ervaringen, best practices of aandachtspunten die kunnen helpen om gemeentejuristen goed op de kaart te zetten en dat zetje te geven waarmee ze in hun werk optimaal uit de verf komen? Deel ze met ons! We horen heel graag wat er leeft in onze beroepsgroep en waar we onze pijlen op kunnen richten. Neem contact op met werkgroeplid en contactpersoon VJK Malu Hertzdahl, via m.hertzdahl@enschede.nl of neem contact met ons op via de LinkedIn pagina. Wij zijn blij met uw inbreng!

 

Save the date – najaarscongres

 

Op vrijdag 27 november is het zover: het VJK najaarscongres. De laatste ontwikkelingen hebben ons doen besluiten om het congres volledig online plaats te laten vinden. We werken aan een heel interessant programma met interessante sprekers. Het thema is ‘de weerbare democratie’ met onder andere aandacht voor weerbaar bestuur en netwerkcorruptie. Uiteraard staan we ook stil bij de effecten van corona(maatregelen) op de democratische rechtstaat. We gaan o.a. in gesprek met prof. dr. Hans Boutellier, lector Willeke Slingerland en mr. dr. Bastiaan Rijpkema. Markeer deze datum dus in uw agenda, zodat u deel kunt nemen aan ons eerste online congres.

 

De nieuwe website is live

Oproep: deel uw kennis

 

Begin juli vond de livegang van onze website plaats. We plaatsen hier niet alleen het laatste nieuws, maar ook komt u meer te weten over de VJK én de activiteiten die binnenkort op de agenda staan. Daarnaast is het is de plek waar u uw bijdrage kunt leveren. Juist daarom doen we graag een oproep aan u: heeft u interessante kennis die u wilt delen met uw beroepsgenoten? Mail dit dan naar info@vjk.nl en wij plaatsen het graag op onze vernieuwde website.

We blijven u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen via onze nieuwsbrieven. Ook kunt u ons volgen via de sociale mediakanalen die onderaan de mail vermeld staan. Mocht u meer willen weten of vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen via info@vjk.nl.

 

Bezoek ook onze website