Interview Legal Tech

Een interview met Mirjam van der Sluis, bestuurslid VJK en betrokken bij verschillende onderzoeken.

Interview Legal Tech

Mirjam van der Sluis, VJK-bestuurslid en werkzaam binnen de gemeente Amsterdam, is betrokken bij verschillende onderzoeken. Reden genoeg om hier wat dieper op in te gaan en aan Mirjam meer te vragen over de stand van zaken. 

  Voor wie je nog niet kent, kan je ons wat meer over jezelf vertellen?

  Ik woon met heel veel plezier, als Rotterdamse, in Amsterdam. Binnen de gemeente Amsterdam ben ik werkzaam als ontwikkelmanager, waarbij ik verantwoordelijk ben voor het juridisch domein. Hier is het belangrijkste doel is om producten te verbeteren voor de burgers. Verder heb ik veel gesprekken met universiteiten, hogescholen en ga ik met jonge innovatieve mensen aan de slag om innovatieve producten neer te zetten. Daarnaast ben ik directiesecretaresse binnen het juridisch bureau in Amsterdam.

  Je richt je op Legal Tech. Welke onderzoeken lopen momenteel waar de VJK bij betrokken is?

  Momenteel is een onderzoek op het gebied van Legal Tech en Block Chain gaande in Tilburg. Hier zijn we voor een langere periode betrokken binnen een bestuursgroep, waarbij we expertise leveren en kijken naar de mogelijkheden van Legal Tech en Block chain. Voor het juridisch proces leveren wij vooral praktijkinput voor gemeentes. Wat wij daar leveren, gaat het vooral om input hoe je dit het in de praktijk toe kan passen en wat de mogelijkheden zijn.

  Daarnaast is de Hogeschool van Amsterdam (HvA) voornemens om een onderzoek te doen naar de toepassing van Legal Tech binnen gemeentes. Als dit onderzoek doorgaat, zullen we plaatsnemen in de stuurgroep en in de begeleiding van het onderzoek zitten. Het beoogde resultaat dat we hier willen leveren, zijn praktische handvatten en producten.

  Ook ben ik betrokken bij een onderzoek van HvA onderzoek naar een beslisboom over subsidies en inkoop. Dit loopt bij meerdere gemeentes. Hier ben ik overigens niet bij betrokken in de hoedanigheid als bestuurslid van de VJK. Als jurist krijgen we regelmatig dezelfde vragen op het gebied van subsidies en inkoop, en hoe dit gedaan moet worden. Je kunt deze informatie ook als een soort vraagboom op je intranet zetten. Het vervangt niet het werk van juristen, maar je kan al wel vast wat voorwerk geven. Veel gemeenten hebben lange handreikingen die in juridische taal zijn geschreven. Met behulp van een vraagboom wordt het een stuk helderder. Het is een extra service. Je vult in wat jouw vraag en jouw behoefte is. Hier komt vervolgens een pasklaar antwoord op.

  Het is dus geen doel op zich, maar een middel om de dienstverlening te verbeteren en ook om makkelijker en sneller te werken.

  Waarom vindt de VJK Legal Tech zo’n belangrijk thema?

  Legal Tech is voornamelijk een belangrijk thema, omdat wij denken hierdoor ons werk beter te kunnen doen. Daarnaast kunnen we als jurist voor een betere dienstverlening te kunnen zorgen. Ter illustratie, als je een hypotheek aanvraagt, dan lees je ook niet alle voorwaarden door en kan je vragen voorleggen. Bij de gemeentejurist duurt dit langer. Het is dus geen doel op zich, maar een middel om de dienstverlening te verbeteren en ook om makkelijker en sneller te werken. Wij denken namelijk dat je jezelf als jurist kunt ontlasten met behulp van Legal Tech. Soms hebben we namelijk meer werk dan we aankunnen en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen.

  We hebben dus in feite twee doelstellingen: de dienstverlening verbeteren en onszelf ontlasten door toe te komen aan de zaken waar onze kracht ligt. Een goed voorbeeld is een smart contract dat heel eenvoudig en snel een heel snel een contract voor je opstellen. Op deze manier hoeft de jurist niet zelf het gehele contract hoeft op te stellen en kan zich op maatwerk.

  We hebben dus in feite twee doelstellingen: de dienstverlening verbeteren en onszelf ontlasten door toe te komen aan de zaken waar onze kracht ligt.

  We hebben het er al deels over gehad, maar je bent ontwikkelmanager bij de gemeente Amsterdam. Wat doen jullie zoal op het gebied van Legal Tech?

  Naast wat ik al eerder vertelde over de beslisbomen voor eenvoudige bezwaren voor burgers, heeft een deel van onze de juristen de leergang Legal Tech van UvA en HvA doorlopen. Zij leren waar in de dienstverlening Legal Tech iets toevoegt, hoe dit te identificeren en om het product te ontwikkelen met software. Ook de MT en staf hebben deze opleiding gevolgd, zodat we hen daarin kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben we mensen specifiek aangenomen die zich gaan focussen op Legal Tech, en kijken we hoe we bijvoorbeeld met een smart contract kunnen werken.

  Onze nieuwe medewerkers moeten gemakkelijk bij de kennis kunnen komen. We zijn dus bezig met de beslisboom voor onze collega’s subsidies en inkoop, die voor meerdere gemeenten ontwikkeld wordt. Wij gaan deze ook gebruiken. Daarnaast kijken we hoe mandaten toegankelijker gemaakt kunnen worden. We geloven dat dit eenvoudiger en beter kunnen maken met betere tools. Corona is vreselijk, maar heel veel moet digitaal. In feite heeft COVID-19 heeft het proces alleen maar versneld.

   

  Welke lessen wil je op het gebied van Legal Tech met de VJK-leden delen?

  Allereerst dat het kan. Met Legal Tech kan je namelijk echt de dienstverlening verbeteren. De kwaliteit en efficiency neemt toe. Daarnaast zorgt het voor draagvlak en een mooi verhaal. Ook wil ik meegeven dat je het wiel niet alleen moet proberen uit te vinden. Deel de behoefte met elkaar en versterk elkaar hierin. Iedereen doet namelijk andere dingen en we zijn immers geen concurrent van elkaar. Werk dus vooral samen. Zorg er ook voor dat je klein begint en dat je het deelt met je collega’s, klanten en burgers. Op deze manier kom je erachter wat ze nodig hebben.

  Tot slot is mijn belangrijkste tip: ga het doen! Het is echt vernieuwend.