Nieuwsbrief april

Lees hieronder de nieuwsbrief van april 2021

Hieronder treft u onze laatste nieuwsbrief. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur

Beroepsvereniging decentrale overheidsjuristen

 

Nr. 3 | Jaargang 2021 | Thema editie april: beroep gemeentejurist

 

Beste lezer,
 
Deze nieuwsbrief is wat anders dan u van ons gewend bent. Dit keer staat het beroep van de gemeentejurist namelijk centraal. We vertellen u onder andere meer over de VNG werkgroep Next Level Gemeentejuristen. En de Beroepsopleiding Gemeentejuristen (BJG) komt aan bod. 

 

VNG Next Level Gemeentejuristen

 

Over de werkgroep

De VNG werkgroep Next Level gemeentejuristen bestaat uit een enthousiaste groep van gemeentejuristen uit verschillende gemeenten, de VJK en de VNG, die in 2019 het initiatief hebben genomen de bewustwording aan te jagen van het belang van de (door)ontwikkeling en goede positionering van de gemeentejurist. In maart 2019 is voor deze ontwikkeling de basis gelegd met de intentieverklaring getekend door G40, VNG en de VJK. Via deze link is de intentieverklaring nog een keer teruglezen. Voor meer informatie over deze werkgroep verwijzen wij naar onze website, of klikt u hier.

 

Innovatiesessie 18 maart 2021

 

De werkgroep heeft de afgelopen twee jaar een model voor permanente educatie gemaakt en veel onderlinge kennis uitgewisseld. Bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking met onderwijsinstellingen. Voorbeelden zijn te vinden op de LinkedIn groep.

Vanuit het oogpunt van arbeidsmarktcommunicatie en talent aantrekken en vasthouden is de tijd  aangebroken om de blik naar buiten te wenden. Maar hoe doe je dat?

Innovatiesessie

De werkgroep is het gesprek aangegaan met het A&O fonds, met alvast als resultaat een helpende hand bij een innovatiesessie. Op een vernieuwende manier is de doelstelling vastgepakt en kunnen er concrete stappen worden gezet in het meer aantrekkelijk maken van het beroep van gemeentejurist.

De digitale sessie werd op een speelse manier begeleid door het bureau Ynnovate. Bijzonder was onder andere de samenstelling, die erg verfrissend werkte. Een mix van experts, jong talent, collega’s uit het onderwijs en P&O maar ook ‘wilde ganzen’. De laatste waren deelnemers die helemaal buiten het vakgebied stonden. Inspiratie en out of the box denken werden volop gestimuleerd en gevoed door succesformules van bestaande ketens.

De vraag die centraal stond was:

Hoe zorgen we ervoor dat elke student rechten of jurist een loopbaan als gemeentejurist ambieert?

Concrete ideeën

1.       Een duidelijke campagne vormgeven en het beroep van gemeentejurist goed ‘branden’. Het beroep gemeentejurist heeft namelijk best wat goede ‘unique selling points’. Denk aan het werken aan maatschappelijk relevante zaken, in een breed scala aan rechtsgebieden, veel vrijheid en snelle toegang tot complexe zaken. Waarbij de werkgroep ook wil laten zien aan onderwijsinstellingen, studenten en juristen dat vak bestuursrecht meer behelst dan de ‘3 b’s’. Maar ook dat de gemeente behoefte heeft aan goede civilisten. En dat het werken als gemeentejurist gepaard gaat met goede faciliteiten aangezien gemeenten goede werkgevers zijn, met moderne kantoren en unieke loopbaankansen.

2.       Met dat duidelijke ‘merk’ in gedachten vlogs ontwikkelen over een dag uit het leven van een gemeentejurist; multi-inzetbaar en door alle gemeenten.

3.       Organisatie van een Next level gemeentejuristen meet-up. Waarbij geïnteresseerden laagdrempelig kennis kunnen maken met ons mooie beroep.

Inmiddels zijn deze ideeën enthousiast ontvangen in de werkgroep Next Level Gemeentejuristen en worden ze nu uitgewerkt tot een plan van aanpak.

Wordt vervolgd…

Oproep: gemeentejuristen doe met ons mee

Ben je ook zo enthousiast over ons beroep? Help je ons mee de gemeentejurist meer op de kaart te zetten? Meld u aan via de LinkedIn groep ‘Next Level Gemeentejuristen VNG’ en deel je kennis en ervaringen. Of ga naar het VNG-forum Gemeenterecht en deel daar kennis en best practices onder het item Next Level Gemeentejuristen. 

 

Vergroot de juridische kracht van uw gemeente

 

Met de Beroepsopleiding Gemeentejuristen (BGJ) versterkt u uw kennis en vaardigheden. Deze opleiding bestaat nu alweer dik 20 jaar! Inmiddels hebben ongeveer 500 personen deze opleiding gevolgd. Via deze opleiding krijgt u een brede basis voor het functioneren als gemeentejurist op strategisch niveau. Aandacht wordt onder meer besteed aan de Omgevingswet en de ontwikkelingen in het sociaal domein. De vereiste beroepsgerichte vaardigheden zijn nauw geïntegreerd met de kennisonderdelen van de opleiding. .Een Raad van Advies, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit grote en kleine gemeenten en de VNG, ziet er op toe dat er een goede aansluiting is tussen de opleiding en de gemeentelijke praktijk. U kunt zich ook inschrijven voor een BGJ-module. Intussen is ruime ervaring opgedaan met online en hybride onderwijs.

 


“De gemeentejurist opleiding van SBG bood handvatten om mijn theoretische (juridische)kennis te verdiepen en professionele (advies)vaardigheden te verbreden. Een pittige en diepgaande opleiding, waarbij bewustwording over de functie en (advies)vaardigheden van de gemeentejurist op strategisch niveau centraal staat. Mijns inziens, een must voor ieder gemeentejurist.” 

– Ioana Lungu- van TwiskJurist gemeente Enschede

 


 

De BGJ start ook ditmaal in september. Ga voor meer info & inschrijven naar www.gemeentejurist.nl.

Deze beroepsopleiding is dik 20 jaar geleden opgericht met hulp van de VJK en de VNG. Juist om gemeentejuristen in brede zin op te leiden. Naast deze opleiding zijn er inmiddels ook andere interessante leergangen en vele trainingen. Om hier handen en voeten aan te geven binnen een organisatie of juridische afdeling, is de VNG handreiking strategisch juridisch opleidingsbeleid het lezen waard. Praktische voorbeelden van leerlijnen en aanpakken zijn van harte welkom bij ons. Deze delen wij op onze website.

Als VJK zijn wij blij met de investeringen in ons mooie beroep. We zien energie en investering op het vlak van strategisch personeelsmanagement en opleidingsbeleid. Daaraan  willen we graag ons steentje blijven bijdragen.

 

Activiteitenagenda

 

  • Vooraankondiging najaarscongres: vrijdag 3 december.
  • Vooraankondiging 3e webinar online drieluik Juridische Kwaliteitszorg & Control: donderdag 24 juni.
Bekijk ook onze activiteitenkalender op de website!

 

Interessante publicaties