Nieuwsbrief april

Lees hieronder de nieuwsbrief van april 2022

Hieronder treft u onze laatste nieuwsbrief. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief.

Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur

Beroepsvereniging voor de jurist binnen de decentrale overheid

Nr. 2| Jaargang 2022 | Editie april

Beste lezer,
Als VJK staan we voor een drietal doelen: kennisdelen, kennis vergaren en netwerken. Om de juridische kwaliteit van het decentraal bestuur te verbeteren. Daarin hadden we een goede ‘bondgenoot’ in Alex Brenninkmeijer. Juist ook toen hij tijdens ons congres op 19 november 2004 de vraag stelde: ‘Wat heeft de burger aan juridische kwaliteitszorg’? Hij hield ons scherp. De heer Brenninkmeijer was als ombudsman, rechter, voorvechter van (overheids-)mediation en wetenschapper van enorme betekenis voor het bestuursrecht en daarmee voor ons vak. Zijn plotselinge overlijden betreuren wij en onze gedachten zijn bij zijn familie. 

Om verder te werken aan de juridische kwaliteit, aan ons vak, aan een beter bestuursrecht voor de burger, organiseren we de komende tijd allerlei activiteiten. Wat dacht u van de studiemiddag op 23 juni die georganiseerd wordt rondom onze handreiking inkoop juridische dienstverlening? Het zal de eerste keer zijn dat we weer fysiek bijeen zullen komen. En ook kijken we alweer uit naar ons najaarscongres dat dit jaar op 22 september plaats vindt. Niet alleen focussen we ons op eigen evenementen, ook delen we graag onze kennis via de website. Daarom doen we in deze nieuwsbrief een oproep om JKZ plannen met ons te delen. En besteden we aandacht aan het NGB Congres: Jurist Doet Wat. Benieuwd geworden naar de overige onderwerpen? Lees dan snel verder

Terugblik VJK webinar 12 april

Maarten Hageman schetste de complexe wereld van bestuurlijke samenwerking. Hoe positioneer je je als jurist? Niet alleen gaf hij een stuk theorie maar ook wat praktische tips:

  • Het is de meerwaarde van de jurist zich te verplaatsen in de bestuurder en creatief mee te denken in een passende samenwerkingsvorm.
  • De jurist geeft helderheid over taken, rollen en bevoegdheden bij ontwerp en beheer van de samenwerkingsrelatie. Zodanig dat de inhoud centraal kan staan.
  • Bedenk met het gemeentebestuur een top x van samenwerkingsrelaties waar je extra aandacht aan wil geven. Denk aan financieel en juridisch control, gesprekken met de gemeenteraad enzovoort. Een mooie tip zo aan de start van de inwerkprogramma’s van de nieuwe colleges en raden.

Hier kunt u de presentatie van Maarten Hageman bekijken.

Heeft u ons webinar gemist? Of wilt u de sessie graag nog een keer zien? Dat kan! We bieden u hier de gelegenheid om het webinar terug te kijken.

Update #Bestuursrechtbeter

 

Vanuit het project #bestuursrechtbeter van de VAR hebben de afgelopen maanden een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden. Over een charter bestuursrecht bijvoorbeeld. Op 2 maart spraken mensen uit de praktijk met elkaar over een soort gedragscode voor hoe wij ons dienen te verhouden tot onze inwoners. Als een verbijzondering of aanvulling van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de behoorlijkheidsnormen. Wij kijken uit naar het resultaat.

Ook is er een project Onderwijsvernieuwing. Hier sluit de VJK samen met de VNG werkgroep Next level gemeentejuristen aan en is een positionpaper geschreven. Dit positionpaper, wordt binnenkort in afstemming met het IPO, VNG en de Unie van Waterschappen binnenkort aangeboden aan de VAR. Zodra het publicabel is, zullen wij het uiteraard ook delen.

Voor meer informatie over de projecten, verwijzen wij naar de website van de VAR.

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen in de verschillende projecten. Maar nog meer zijn we nieuwsgierig hoe u zelf, binnen uw organisatie, de uitwerking van het bestuursrecht verbetert. Voorbeelden ter inspiratie zien we graag tegemoet om breed te kunnen delen.

Update VNG Next Level Gemeentejuristen

De VNG werkgroep legt de laatste hand aan de video vlog over het werken als gemeentejurist. Samen met A&O Fonds wordt dit materiaal vervolgens beschikbaar gesteld aan gemeenten, te gebruiken bij wervingscampagnes. Verder is een aantal enthousiaste werkgroepleden bezig met o.a. de Universiteit Utrecht een gastcollege te ontwikkelen waarbij het werken als gemeentejurist centraal staat. Daarover binnenkort meer. En in den lande vinden steeds meer fysieke meet-ups plaats tussen studenten en gemeenten. Binnenkort ontvangt de gemeente Enschede 100 tweedejaars HBO rechtenstudenten van de Saxion Hogeschool. Het programma zal worden gedeeld via LinkedIn Next level gemeentejuristen.

Oproep: deel uw JKZ plannen

Als VJK willen we graag kennis delen. Als u een mooie plan heeft voor juridische kwaliteitszorg en deze wil delen, mail dan gerust naar ons. Wij plaatsen het op onze website. Daar kunt u nu ook al een aantal practices zien.

Contactpersonen binnen uw gemeenten

19 mei: NGB Congres: Jurist Doet Wat
Het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen (OO&R) hebben het initiatief ‘JURIST DOET WAT.’ geïnitieerd. 
Doel van het initiatief is om met de gehele juridische sector in Nederland een actieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie en samenleving. Op 19 mei organiseert de NGB het Jurist Doet Wat-Congres. Op het congres kunnen de deelnemers hun kennis, ervaringen, knelpunten, suggesties en casuïstiek met elkaar delen: plenair en binnen de specifieke klimaattafels. Daarnaast zullen gerenommeerde sprekers hun eigen ervaring en kennis delen. Er is ruime gelegenheid voor discussie en er zullen praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk worden uitgewisseld. Aanmelden kan hier. 

23 juni: Studiemiddag VJK Handreiking Inkoop
Zet donderdagmiddag 23 juni 13.00 uur – 17.00 uur maar alvast in uw agenda, want dan is het tijd voor onze studiemiddag over de handreiking juridische inkoop dienstverlening. Het is de eerste keer na alle coronamaatregelen dat we weer echt fysiek bijeen zullen komen op een later te bepalen locatie in Utrecht. U leest meer over de studiemiddag in de Save the Date op onze website. In de definitieve uitnodiging die volgt in mei zullen we u informeren over de exacte locatie en sprekers.

22 september: Najaarscongres VJK – Open Overheid
Op donderdag 22 september staat ons najaarscongres gepland. Eerder in het jaar dan u van ons gewend bent, maar extra bijzonder. Na twee jaar volledig digitaal, komen we in september weer fysiek bijeen. Dit keer staat ons congres in het thema van de Open overheid en het gebruik van heldere taal. Hoe communiceer je als overheidsjurist? Een open overheid vraagt ook om een open houding van de ambtenaar: kun je dat en wil je dat? In de ochtend zorgen we voor een interessant programma met sprekers, waaronder mede indiener van het initiatiefwetsvoorstel  Linda Voortman en staatsraad Andre Verburg. Dit ochtendprogramma kan ook digitaal gevolgd worden indien u niet fysiek op locatie aanwezig kunt zijn. ’s Middags verzorgen verschillende experts op het gebied van communicatie, informatiemanagement, ethiek en de Wet Open Overheid workshops die alleen op locatie te volgen zijn. Binnenkort volgt een mail met het definitieve programma en de aanmeldingsmogelijkheid.

Beroepsopleiding gemeentejuristen

De VJK staat voor juridische kwaliteitszorg. Dat valt of staat bij goede juristen. Als beroepsvereniging zijn wij daarom al jaren verbonden aan de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen. Een gedegen en bewezen opleiding. Aanstaand september begint weer een studiejaar. Wij wijzen graag op het programma en verdere informatie kunt u terecht op Programma Beroepsopleiding Gemeentejuristen 2022 – Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen (ru.nl).

Nieuwe VJK leden

We hebben ook deze maand weer een nieuw lid mogen verwelkomen binnen de VJK. Graag heten we de gemeente Land van Cuijck van harte welkom. Bent u benieuwd welke 198 organisaties uit het decentraal bestuur lid zijn van de VJK? Neem dan gerust een kijkje op onze ledenkaart.

Interessante publicaties en activiteiten