Nieuwsbrief februari

Lees hieronder de nieuwsbrief van februari 2021

Hieronder treft u onze laatste nieuwsbrief. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief.

 

Beste lezer,
 

Het nieuwe jaar is inmiddels alweer een aantal weken een feit. We gaan weer vol frisse moed aan de slag. Daarnaast is het een goed moment om vooruit te blikken op dat wat het nieuwe jaar ons gaat brengen.  Als beroepsvereniging hebben we een aantal mooie plannen in het vooruitzicht. Zo organiseren we in het komend half jaar een drietal webinars Juridische Kwaliteitszorg & Control. Verder staat ook de publicatie handreiking inkoop juridische dienstverlening op de agenda. Ook nemen we in 2021 weer actief deel aan onderzoeken waar we u graag meer over vertellen.

Via onze website, social media kanalen en nieuwsbrief houden we u uiteraard ook dit jaar weer op de hoogte van al onze activiteiten. Wilt u zelf een bijdrage leveren door middel van een artikel of publicatie? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Update – Onderzoek Tilburg

Voorzitter John Olivier en bestuurslid Ronald Westerhof zijn al enige tijd betrokken bij het CHAIN onderzoek vanuit de Universiteit van Tilburg. In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op dit onderzoek.

Als VJK leveren we een bijdrage in uren aan het MVI-onderzoeksprogramma “Ontwerpen voor Publieke waarden in een digitale samenleving” van de Universiteit Tilburg. MVI staat voor Maatschappelijke Verantwoord Innoveren. Het project ‘Blockchain in de Netwerksamenleving maakt daar deel van uit. Het gaat over ‘Meaningful Human Control’;  over de noodzaak om zinvolle menselijke tussenkomst rechtstatelijk te borgen bij de inzet van (semi-)geautomatiseerde overheidsbesluitvorming op basis van algoritmen. Na het verschijnen van het rapport Ongekend Onrecht over de kinderopvangtoeslag een zeer actueel thema, waar het laatste woord nog niet over is gezegd of geschreven.

Op 27 november 2020 vond de eerste bijeenkomst plaats van het valorisatiepanel, waar onze bestuursleden Ronald en John aan deelnemen. Het panel bestaat uit een academische, private en publieke partners. Ook nog in 2020 vond op 16 december de eerste thematische bijeenkomst plaats over het thema “het menselijke element in automatische systemen” met twee presentaties:

  • Inald Lagendijk ging in op de opkomst van AI en de mogelijke bijdrage die het concept Meaningful Human Control biedt voor het borgen van publieke waarden; en
  • Jurgen Goossens, sprak over de noodzaak om zinvolle menselijke tussenkomst rechtstatelijk te borgen bij de inzet van (semi-)geautomatiseerde overheidsbesluitvorming op basis van algoritmen. Zie in dit verband ook de recentelijk verschenen publicatie” Algoritmische beslisregels vanuit constitutioneel oogpunt. Tweedeling tussen algemene regels en concrete toepassing onder druk” van de hand van Jurgen Goossens, Ernst Hirsch Ballin en Eva van Vugt in het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht( 2021-nr.1).

De volgende meeting van het valorisatiepanel is in juni 2021. Eind 2023 zijn de casestudies afgerond. Tussendoor zijn nog diverse expertmeetings gepland. Vanuit dit onderzoek kan ons nog gevraagd worden aan onze leden een vragenlijst in te vullen om theorie aan praktijkinzichten te toetsen. Over dit onderwerp zullen we de komende jaren vast nog vaak met elkaar spreken.

Terugblik ALV

Op 11 februari vond ons eerste digitale ALV plaats. Na een wat onwennige start via ZOOM, kwam de ALV goed op gang. Er waren 11 leden present, waaronder de gemeenten Dordrecht, Woensdrecht, Rijssen-Holten, maar ook de Provincie Utrecht en 1Stroom. Het waren niet veel leden, maar hopelijk zien we elkaar bij de volgende ALV weer ‘live’ en als onderdeel van een mooi inhoudelijk programma.

Tijdens de ALV zijn de jaarrekening van 2019 en de begroting van 2021 vastgesteld. Voor het jaar 2022 wordt er weer een subsidieaanvraag bij BZK gedaan, zodat we als vereniging kunnen blijven werken aan mooie activiteiten en professionalisering als beroepsvereniging.

We hebben afscheid genomen van drie gewaardeerde bestuursleden;  Max Waaning, Carina Geerdink en Ruud Lamers. Max heeft onze vereniging al vanaf de oprichting. Later kwamen daar Carina en Ruud bij. Mede dankzij hun vele jaren  van inzet, inspiratie en kennisdeling, staan we waar we nu staan.

Heeft u onze ALV gemist? Maar wilt u graag nalezen wat er besproken is? Klik dan hier om het verslag te lezen. Ook treft u hier een slide met de portefeuilleverdeling van de bestuursleden.

Online drieluik: Juridische Kwaliteitszorg & Control

Onlangs hebben we u gemaild over het online drieluik Juridische Kwaliteitszorg & Control. U kunt zich hier nog steeds voor aanmelden. Al 125 personen gingen u voor! Wilt u meer informatie? Kik dan hier.

Activiteitenagenda
Zoals we aan het begin van deze nieuwsbrief al aan bod lieten komen, heeft 2021 veel te bieden. We gaan ons als bestuur richten op een aantal mooie activiteiten waar u deel aan kunt nemen. Speciaal daarom hebben we een activiteitenagenda gemaakt. Dit document hebben we op de website geplaatst en treft u hier. Gedurende het jaar kunnen er nog extra activiteiten aan toegevoegd worden, zoals de webinar Legal Tech. Hier informeren wij u over op een later moment. Neem dus gerust een kijkje op de agenda om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.