Meld u aan voor ons online drieluik Juridische Kwaliteitszorg en Control

Online drieluik Juridische Kwaliteitszorg en Control
 

De ontwikkeling van het bestuursrecht en de rechtstoepassing binnen het openbaar bestuur is al jaren een belangrijk thema. Denk aan termen als responsief bestuursrecht, het BZK programma Passend Contact met de Overheid (PCMO) en de nieuwe zaaksbehandeling bij de bestuursrechter. Ook de VJK heeft door de jaren heen aandacht hiervoor gehad en gevraagd.

Rapport ‘Ongekend Onrecht’
Door het rapport ‘Ongekend Onrecht’ over de kindertoeslagaffaire staan we momenteel nog meer op scherp. Wat leren we van dit rapport? Hoe houden we in het (bestuurs-)recht meer rekening met de menselijke maat? Hoe we zorgen voor meer transparantie van overheidshandelen? Hoe kunnen we als juristen onze rechtsstatelijke principes nog beter bewaken?

Juridisch risicomanagement
Juridisch risicomanagement gaat onder meer over het onderkennen, voorkomen en beperken van juridische risico’s. Zo brengen rekenkamerrapporten interessante conclusies over bijvoorbeeld onze deelnemingen in rechtspersonen en hoe we beter kunnen sturen op (juridische) risico’s. Denk o.a. aan de rapporten over AEB Amsterdam en het Warmtebedrijf Rotterdam. Welke rol spelen juristen bij deze ontwikkelingen? Hoe sterk is onze positie bij de besluitvorming van ons bestuur? En leren/reflecteren we met elkaar voldoende?

Juridische kwaliteitszorg (JKZ)
Dit alles appelleert aan belangrijke doelen van juridische kwaliteitszorg: het legitimeren van het bestuur naar inwoners en het vergroten van de betrouwbaarheid van de (gemeentelijke) overheid. De VJK is de vereniging voor juridische kwaliteitszorg. Wij wilden al langere tijd hernieuwde gesprekken op gang brengen over dit thema. Met de actualiteiten nu, zijn deze gesprekken relevanter dan ooit. 

Wij nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan drie opeenvolgende sessies van 1 uur. Een zogenaamd drieluik. Het drieluik ziet er als volgt uit.

1. 4 maart 12.00-13.00 uur:
Prof. dr. Heinrich Winter, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, praat ons bij over de ontwikkelingen JKZ en juridische control in het openbaar bestuur van de afgelopen jaren. Welke ontwikkeling maakt dit vakgebied door en wat komt er op ons af? Of en in hoeverre is er behoefte aan duidelijkheid over wat JKZ is en wat juridische control is? Welke doelen beogen we daarmee te realiseren? En welke rollen, taken en verantwoordelijkheden heb je daarvoor nodig in je organisatie? Tijdens deze sessie gaan we ook in op het relatief nieuwe vakgebied juridisch risicomanagement. 

2. 25 maart 12.00-13.00 uur:
Tijdens deze sessie laten we collega’s uit de praktijk aan het woord over hun ervaring en visie op JKZ en juridische control.

3. 24 juni 12.00-13.00 uur
Afsluiting drieluik: wat hebben de deelnemers aan de sessies gehad? Welke behoefte voor vervolg bestaat er? Denk aan een opleidingsprogramma, het delen van good practices, enzovoort.

Wilt u deelnemen aan deze sessies, via ZOOM?  Stuur dan een e-mail naar info@vjk.nl, of meld u aan door onderstaand formulier in te vullenDaags voor de gesprekken ontvangt u een ZOOM-link en een korte instructie.

Aanmeldformulier online drieluik Juridische Kwaliteitszorg en Control

Aanmelden

6 + 11 =