Nieuwsbrief december

Lees hieronder de nieuwsbrief van december 2021

Hieronder treft u onze laatste nieuwsbrief. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief.

Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur

Beroepsvereniging decentrale overheidsjuristen

Nr. 7| Jaargang 2021 | Editie december

Beste lezer,
Dit jaar is alweer bijna ten einde. We kijken terug op een aantal mooie activiteiten zoals onze reeks webinars Juridische Kwaliteitszorg & Control en Legal Tech. Maar ook het najaarscongres is iets waar we vol trots op terugkijken. We hebben dit jaar ook weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen bij onze beroepsvereniging. Inmiddels met bijna 200 leden van organisaties uit het decentraal bestuur. In deze nieuwsbrief kijken we terug op het afgelopen jaar, maar kijken we ook vooral naar wat 2022 ons te bieden heeft.

Terugblik najaarscongres: Waar bemoei je je mee?!

Vrijdag 3 december vond het VJK online congres plaats. Gedurende een webcast van dik 2 uur hebben Bart Jan van Ettekoven, Reinier van Zutphen en Bas Kodden een TedTalk gegeven. Over de lessen die we leren van de toeslagenaffaire; de rechtspraak, de uitvoering en de professional. Daarna volgde een gesprek tussen de heren, met vragen uit de chat. En dit alles onder de bezielende leiding van Elisabeth van den Hoogen.

Hier kunt u de webcast terugkijken. En dat is meer dan de moeite waard. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven nam ons mee in de reflectie van de Afdeling. En op een vraag wat voor hem juridische kwaliteitszorg is, gaf hij aan dat dit niet zit in cijfertjes gegrond-ongegrond maar in de houding van ambtenaren, de vaardigheid de mens meer centraal te stellen. Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, spiegelde ons de realiteit voor. De gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire hebben gemeenten nodig. Niet om regie over te nemen maar om bij te staan. En hij gaf aan dat we onze borst nog meer nat moeten maken. We krijgen er nog veel meer taken bij. Kunnen we dit aan? Bas Kodden, hoogleraar Leiderschap en Managementontwikkeling aan de Nyenrode Business University, gaf ons concrete handvatten: Om een onbewust bekwame professional te zijn moeten we werken aan onze introspectie, niet-juridische vaardigeden, non-conformistisch handelen en nadenken over het doel van onze organisatie. Hij gaf ook nog exemplaren van zijn boek weg.

En om met de woorden van onze voorzitter te spreken: Res, non verba! Reflecteren is goed, maar gewoon aan de slag gaan is beter.

Terugblik webinars Legal Tech

In de afgelopen twee maanden heeft ons online drieluik legal tech plaatsgevonden. Met meer dan 160 aanmeldingen bleek er ook voor deze reeks webinars weer veel interesse. In het bijzonder danken we onze sprekers voor hun bijdrage. De VJK gaat zich de komende tijd richten op een drietal zaken:

  1. Duidelijk maken wat legal tech nu eigenlijk inhoudt.
  2. Focussen op kennisdeling over legal tech.
  3. Toepassingsmogelijkheden van legal tech delen.

Heeft u ons ons online drieluik legal tech gemist? Dan kunt u de opnames via hier terugkijken

Oproep om kennis te delen

De VJK staat voor kennisdeling. In dat kader verzamelen we best practices en plaatsen we die op onze website.

Beterbezwaarspel
Een concreet voorbeeld van kennisdeling is het beterbezwaarspel, dat wij  ontvingen  via Arnt Mein, van het lectoraat legal managememt van de HvA. Het is een intervisiespel dat bezwaarmakers stimuleert om nog meer oplossings- en mensgericht te werken bij bezwaar. Klik hier voor meer informatie.

Heb je zelf een goed voorbeeld, zoals een plan juridische kwaliteitszorg, opleidingsplannen etc., stuur het naar ons. Wij plaatsen het op onze website zodat anderen deze kennis kunnen benutten.

Daarnaast willen we ook graag een bemiddelende rol vervullen tussen juristen. Wil je je kennis en ervaring delen met iemand anders of wil je juist worden gekoppeld aan iemand van een andere gemeente, meld je dan hier aan.

Nieuws netwerk en onderzoeken

CHAIN Tilburg
Overheden experimenteren met de ontwikkeling en het gebruik van blockchaintoepassingen om hun diensten te verbeteren. Dit kan leiden tot complexiteit en onzekerheid over verantwoordelijkheden van de overheid en de optimale vormgeving van regels. Het interdisciplinaire project CHAIN onderzoekt hoe gedistribueerde technologie (blockchain) gecombineerd met regel-gebaseerde algoritmen (smart contracts) rechtsstatelijke waarden beïnvloeden. Onze eerste case study, waarin we de ontwikkeling van de Rode Knop intens volgen, is volop aan de gang en de tweede case study start begin 2022 op. Dit alles laat ons toe om te onderzoeken hoe blockchaintoepassingen op transparante en legitieme wijze kunnen worden vormgegeven, zodat burgers kunnen vertrouwen op de overheid. 

Op 15 december 2021 is de 4e community-bijeenkomst geweest. Weer digitaal deze keer. Het hoofdonderwerp van het project CHAIN is “Verantwoord innoveren; ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld. Er zijn 5 onderzoeksprojecten over de volgende vraagstukken:

  • Hoe kan binnen de grenzen van de rechtsstaat gebruik gemaakt worden van de voordelen van Artificial Intelligence en militaire mens-machine samenwerking?
  • Hoe kan blockchain technologie op een transparante en legitieme wijze worden ontwikkeld en ingezet door overheid en bedrijven, zodat burgers kunnen (blijven) vertrouwen op de overheid?
  • Wat zijn de kansen en bedreigingen van de inzet van op maat gemaakte boodschappen richting burgers (microtargeting)? Hoe zijn deze bedreigingen te beperken en deze kansen te benutten?
  • Welke invloed heeft de ontwikkeling van standaarden voor digitale infrastructuren op de rechten van burgers? Hoe kunnen die standaarden beter en socialer worden?
  • Digitale data verzameld voor het voorspellen van en reageren op natuurrampen, vanuit satelliet- en drone-beelden en AI algoritmes, zetten publieke waarden, zoals privacy, onder druk. Welke technische en regelgevingsoplossingen zijn er om deze waarden wereldwijd te hanteren in humanitair handelen en droneopleidingen? Door de onderzoekers zijn de belangrijkste voorlopige inzichten en uitkomsten gedeeld.
Als VJK hebben we toegezegd op één of meerdere congressen hier aandacht aan te besteden. Wij vinden het erg belangrijk om de wetenschappelijke inzichten met relevantie voor de juridische praktijk in decentrale overheden met elkaar in contact te brengen en van elkaar te leren. Let op onze activiteitenkalender en volgende nieuwsbrieven.

Legal Tech – Hogeschool van Amsterdam
Nadat duidelijk werd dat de RAAK-bijdrage voor dit onderzoek naar het “Ontwerpen van digitale beslissingsondersteuning” zijn toegekend, hebben de voorbereidingen voortvarend plaatsgevonden. Er is sprake van een breed opgezet onderzoeksteam. O.a. met onderzoekers van de HvA, de UvA, en jurist-ontwikkelaars van de partnerorganisaties (provincies Utrecht en Gelderland en de gemeenten Hilversum, Utrecht, Amsterdam en Amersfoort). Als VJK maken Elly Poldervaart en Ronald Westerhof deel uit van de begeleidingscommissie. Ivar Timmer heeft de begeleidingsgroep op 16 september 2021 bijgepraat. Wij zijn daarna op 23 november nog een keer apart bijgepraat en geïnformeerd.

Tijdens ons 1e webinar over Legal tech heeft Ivar Timmer in zijn presentatie diverse voorbeelden genoemd en/of laten zien. De deelprojecten Bezwaaradviestool van de gemeente Amsterdam en de WOB-stappenhulp van de provincie Gelderland zijn in het  2e en 3e webinar aan de orde geweest. Beide projecten worden in het kader van het RAAK-onderzoek nader onderzocht. Hoe was de implementatie? welke fouten zijn er gemaakt? welke zaken gingen goed? wat zijn de aanbevelingen voor een verdere uitrol? Wat is het draagvlak bij de betrokken juristen, ander afdelingen ed.?

Via de website van de VJK is de link beschikbaar om deze webinars nog eens terug te kijken en meer te weten te komen over deze vernieuwende projecten. Als er meer nieuws te melden is, organiseren we wellicht weer een reeks webinars. Bijv. over subsidie vs inkoop; of een digitale aanbestedingsroute incl.  de bijbehorende documenten.

Terugblik online ALV

Op donderdag 25 november vond onze online ALV plaats. Zowel de jaarrekening van 2020 en de begroting voor 2022 zijn goedgekeurd. Daarnaast kwamen de voorgenomen activiteiten voor 2022 aan bod. Heeft u de ALV gemist en wilt u graag het verslag en de de stukken teruglezen? Dat kan via deze pagina.

Vooruitblik 2022

We hebben volop plannen voor het nieuwe jaar. We gaan begin 2022 de Handreiking inkoop juridische dienstverlening publiceren. En ook andere onderzoeken, waar we aan zijn verbonden of in geïnteresseerd zijn, komen in 2022 met resultaten die we delen met jullie. Verder willen we een aantal webinars/ bijeenkomsten organiseren. Over de jurist en de aanpak van ondermijning. En over juridisch risicomanagement bij projectcontrol. Welke lessen kunnen we leren van grote (stedelijke) projecten, soms in eigen beheer soms via verbonden partijen?

Zoals u gewend bent van de VJK, zullen we ons jaarlijkse congres organiseren. Op een actueel en passend thema broeden wij nog. Mocht u een idee hebben, we horen het graag. Om elkaar beter te leren kennen en van elkaar te leren, gaan we werkbezoeken organiseren. En tot slot, we blijven verbonden aan de VNG werkgroep Next level gemeentejuristen. De arbeidsmarktcampagne zal begin 2022 echt van de grond komen. We houden u op de hoogte.

Zodra de data bekend zijn van deze activiteiten, plaatsen we deze op onze activiteitenkalender en ontvangen jullie nader bericht voor aanmelding.

Fijne feestdagen en een gezond & inspirerend 2022 gewenst. 

Als bestuur hopen wij u in 2022 niet alleen digitaal te ontmoeten maar zeker ook weer fysiek. 

Interessante publicaties