Intervisie

Intervisie voor gemeentejuristen (HvA)
IntervisieBeter bezwaarspel

Intervisie

De VJK ziet het belang van intervisie; het belang van onderlinge gesprekken in vertrouwen over inhoudelijke vragen en (morele) dilemma’s of over de aanpak JKZ in de organisatie. Zodat je blijft leren en groeien.

Er zijn vele initiatieven in den lande waarbij je als gemeentejurist kunt aansluiten. Bijvoorbeeld bij de intervisie die het lectoraat legal management van de Hogeschool van Amsterdam aanbiedt. Maar ook interessant is de oproep om een moreel beraad zoals recent gesteld door een aantal samenwerkende lectoren van hogescholen in Trouw: https://www.trouw.nl/opinie/juristen-bij-uitvoeringsorganisaties-moeten-hun-moreel-kompas-scherper-stellen~bedfce965/

Wij delen graag welke groepen er bestaan. Onderstaand die van de Hogeschool van Amsterdam. Heb je zelf een groep aan te melden en zoek je intervisieleden? Wij plaatsen het graag op onze website en delen het met onze leden.

 

  Hogeschool van Amsterdam – Beter bezwaarspel

  Op basis van ons onderzoek naar de gemeentelijke bezwaarschriftpraktijk een bezwaarspel ontwikkeld. Een intervisiespel dat bezwaarmakers stimuleert om nog meer oplossings- en mensgericht te werken bij bezwaar. Het spel is kosteloos te bestellen. Meer informatie treft u hier.

  Hogeschool van Amsterdam – Intervisie voor gemeentejuristen in kader professionalisering

  Al een aantal jaar komt een groepje gemeentejuristen bij elkaar om lastige vragen en dilemma’s te bespreken die spelen in hun dagelijkse beroepspraktijk. Telkens gaat het om de vraag hoe je vorm en inhoud geeft aan je functie als juridisch adviseur. Beweeg je mee of biedt je tegenwicht? De groep volgt een werkwijze die gebruikelijk is bij intervisie: om beurten dragen de deelnemers aan vraagstuk aan. Samen analyseren zij het vraagstuk, belichten het vanuit verschillende invalshoeken en dragen nieuwe gezichtspunten aan. De deelnemers leren van elkaar en degene die het vraagstuk heeft aangedragen treedt beter beslagen ten ijs. Zo draagt de intervisie bij aan de professionalisering van gemeentejuristen.

  De groep komt, in wisselende samenstelling, een keer per kwartaal een ochtend of een middag bij elkaar. De groep wordt begeleid door een professionele gespreksleider.  Lector Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam, Arnt Mein, doet mee als expert op het gebied van juridische kwaliteitszorg. De bijeenkomsten zijn vertrouwelijk.

  Belangstelling? Meld je aan bij Geertje Schouten van het lectoraat Legal Management: g.schouten@hva.nl.