Nieuwsbrief december

Lees hieronder de nieuwsbrief van december 2022

Hieronder treft u onze laatste nieuwsbrief. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief.

Vereniging Juridische Kwaliteitszorg

Beroepsvereniging voor de jurist binnen de decentrale overheid

Nr. 5| Jaargang 2022 | Editie december

Beste lezer,
Het einde van het jaar is in zicht. Wij hopen dat u met trots kunt terugkijken op uw werk en uw organisatie. Als VJK kijken wij terug op een aantal mooie activiteiten zoals ons webinar ´de jurist en de netwerkende overheid´ en ons najaarscongres over de Open overheid. We hebben dit jaar ook het bijzondere aantal van 200 leden mogen bereiken bij onze beroepsvereniging. Veel leesplezier bij de laatste nieuwsbrief van dit jaar.

Terugblik ALV

Op vrijdag 25 november vond onze jaarlijkse ledenvergadering (digitaal) plaats. Tijdens onze ALV hebben we stilgestaan bij de financiële stukken zoals de jaarrekening over 2021 en begroting over 2023. Ook stonden we stil bij de activiteiten over 2023. Nadat we een aantal jaar een najaarscongres hebben georganiseerd, zal er komend jaar een voorjaarscongres plaatsvinden. Hierover informeren wij u zeer binnenkort. Tot slot is een nieuw bestuurslid tot het VJK bestuur toegetreden: Rick Keim. Daar zijn we erg blij mee!  Wilt u het verslag van onze ALV teruglezen? Dat kan via deze link.

Even voorstellen: nieuw bestuurslid Rick Keim (gemeente Deventer)

Even voorstellen… Rick is na zijn studie Nederlands recht aan de Erasmus universiteit in 1999 de advieswereld in gegaan. In een periode van 10 jaar heeft hij veel verschillende rollen bekleed binnen het fysieke domein: als handhavingsjurist, beleidsmedewerker, planjurist, projectmanager en leidinggevende. In 2010 is Rick in dienst getreden bij de gemeente Deventer als coördinator van een vakgroep juridische planologie en op landelijk niveau betrokken geraakt bij de Omgevingswet. In de periode 2018 – 2022 als voorzitter van de themagroep Omgevingswet voor programmamanagers bij de G40 gemeenten en ook gedetacheerd geweest bij de VNG voor het programma implementatie Omgevingswet. Door zijn interesse in kennisdeling verzorgt hij ook diverse trainingen over het omgevingsrecht.

Rick houdt in zijn werk van variatie en verbinding te maken met anderen. Hierdoor kreeg hij de mogelijkheid om ook een aantal jaren als bestuursadviseur binnen de gemeente te werken. In 2021 was het tijd voor weer een nieuwe uitdaging:: het doorontwikkeling van de juridische kwaliteitszorg binnen Deventer. Dit doet hij vanuit de functie strategisch juridisch adviseur bij de Concernstaf. Hoe mooi is het dan om deel te nemen aan een vereniging die zich inzet voor verbetering van de juridische kwaliteitszorg en hierover kennis te delen.

Regionaal Overleg Algemeen Recht Noordoost-Brabant (deels)

 

Op initiatief van de VJK is op 17 november 2022 het Regionaal Overleg Algemeen Recht (ROAR) van start gegaan te Maashorst. Aan het ROAR nemen deel de algemene juridisch adviseurs van de gemeenten Maashorst, Land van Cuijk, Meierijstad, Oss, Bernheze en Boekel, de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Omgevingsdienst Brabant-Noord. John Olivier en Ruud Lamers gaven namens de VJK de aftrap van het overleg.

Via het ROAR willen de deelnemers hun onderlinge contacten intensiveren en kennis delen over wets- of beleidsontwikkelingen die in de regio aan de orde zijn. Daarmee kunnen zij intern de juridische kwaliteit versterken en extern zorgdragen voor de rechtmatigheid door aan te sluiten bij de juridische, beleids- en bestuurlijke samenwerkingen.

Jasper van Megen van de gemeente Land van Cuijk, Desirée Linotte-Louw van gemeente Meierijstad en Marcel Hulleman van de gemeente Maashorst hebben afgesproken om als ‘dagelijks bestuur’ van het overleg te gaan opereren. Het ROAR zal in ieder geval drie tot vier keer per jaar bij elkaar komen.

Project digitale beslisondersteuning: voortgang

Het onderzoeksproject van de Hogeschool van Amsterdam ‘Ontwerpen van digitale beslissingsondersteuning “Handvatten voor juridische professionals bij gemeenten en provincies” is nu een jaar onderweg (van de tweejarige onderzoeksperiode). In het project onder leiding van Ivar Timmer worden 10 verschillende digitale instrumenten ontwikkeld die het maken van juridische afwegingen, het nemen van juridische beslissingen, of het opstellen van (complexe) juridische documenten ondersteunen. Namens de VJK nemen Ronald Westerhof en Elly Poldervaart deel in de begeleidingscommissie. Mirjam van der Sluis is lid van de stuurgroep.
Inmiddels zijn de eerste prototypen daadwerkelijk in de praktijk ingezet en worden zij gemonitord op juridische kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit. O.a. zijn ontwikkeld een adviestool voor de afweging tussen een subsidie of inkooptraject, alsmede instrumenten ter ondersteuning van de bezwaarprocedure, het opstellen van vastgoedcontracten en het ondersteunen van het afhandelen van WOO-verzoeken. 
 
Volgens planning zullen medio 2023 de ontwerpen van succesvolle tools mede via de VJK en VNG worden verspreid. Houd deze nieuwsbrief in de gaten.

Omgevingswet

In eerdere nieuwsbrieven informeerden wij u over de behandeling van de Omgevingswet in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft nog niet ingestemd met een invoeringstijdstip. De focus ligt nu heel erg op de werkzaamheid en
betrouwbaarheid van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en niet op de vraag of de Omgevingswet in de praktijk een bijdrage levert aan de onderliggende doelstellingen van deze wet

Tijdens de ledenvergadering van de VNG werd met grote meerderheid een motie over de invoering van de Omgevingswet aangenomen.
 
Voor dinsdag 20 december staat wederom een vergadering gepland bij de Eerste Kamer. Op dit moment is nog volstrekt onzeker op welk moment de Omgevingswet in werking zou kunnen treden. Ook de Tweede Kamer moet zich over het invoeringstijdstip nog uitspreken. Onduidelijk is wanneer het onderwerp wordt geagendeerd in de Tweede Kamer. 

Burgergericht procederen

Op donderdag 24 november vond de werksessie procedeergedrag plaats vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In een eerder stadium zijn er meer dan 100 stakeholders, waaronder de VJK, geconsulteerd over de problematiek rondom procedures tussen burger en overheid en het procedeergedrag van de overheid in het bestuursrecht. Meer informatie kunt u vinden in de uitnodiging ‘Werksessie probleem- en oorzakenanalyse procedeergedrag overheid en gewenste ambities’. Dit heeft een bloemlezing over procedeergedrag opgeleverd die u hier kunt raadplegen. Wij kunnen u alvast verklappen dat wij in ons voorjaarscongres aan dit relevante thema aandacht  geven.

Blockchain in de netwerksamenleving

John Olivier heeft meegewerkt aan interview van een onderzoek van Charlotte van Oirsouw. Charlotte is promovenda en onderzoekt vanuit rechtswetenschappelijke invalshoek hoe transparantie en accountability gereguleerd worden. Samen met Gert Meyers onderzoekt Charlotte Oirsouw de Rode Knop (die nu ook wel bekend staat onder de naam ‘de nationale pauzeknop’) en de Emmense Energieknip. De Rode Knop is een technologische oplossing voor de uitwisseling van informatie over schulden in het kader van schuldhulpverlening. Bij de ontwikkeling zijn verschillende actoren betrokken, waaronder het CJIB, gemeente Den Haag, gemeente Eindhoven, Ledger Leopard en het NVVK.

De Emmense Energieknip is een digitale oplossing om tegoeden te verstrekken ter realisatie van energiebesparende maatregelen binnen particuliere woningen in Emmen. Hierbij zijn de gemeente Emmen, Blockchainlab Drenthe en verschillende bouwmarkten betrokken.

Leden VJK

We hebben ook deze maand weer een nieuw lid mogen verwelkomen binnen de VJK. Graag heten we de provincie Gelderland van harte welkom. Bent u benieuwd welke 200 organisaties uit het decentraal bestuur lid zijn van de VJK? Neem dan gerust een kijkje op onze ledenkaart.  

Oproep: deel uw juridische kwaliteitszorg plannen

U bent waarschijnlijk bezig met uw jaarplannen 2023. Vergeet niet ook een JKZ jaarplan te maken. Binnenkort verschijnen op onze website voorbeelden  van leden. Wilt u ook uw plannen delen? Mail ons gerust dan plaatsen wij het op onze website.

Interessante publicaties en activiteiten