Nieuwsbrief november

Lees hieronder de nieuwsbrief van november 2021

Hieronder treft u onze laatste nieuwsbrief. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief.

Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur

Beroepsvereniging decentrale overheidsjuristen

Nr. 6| Jaargang 2021 | Editie november

Beste lezer,
 
Het najaar is nu toch echt begonnen en voor de VJK betekent dit dat er verschillende activiteiten op de planning staan. Wat dacht je van het najaarscongres dat plaatsvindt op vrijdag 3 december? Dit jaar maken we gebruik van de hybride mogelijkheden, waardoor je het congres dit keer zowel via de webcast als op locatie in Arnhem kunt volgen. Daarnaast beginnen ook bijna de webinars Legal Tech. Verder delen we initiatieven als #bestuursrechtbeter, het beterbezwaarspel en praten wij je bij over het nieuwe Platform Gemeenten & Mensenrechten. Tot slot doen we graag een oproep aan jou om kennis te delen. Er komt dus weer genoeg aan bod tijdens deze nieuwsbrief.

Vooruitblik eerste webinar Legal Tech

De ontwikkeling van Legal Tech binnen het openbaar bestuur is al jaren een belangrijk thema. De mogelijkheden lijken eindeloos. De toepassing binnen het juridisch domein bij lokale overheden lijkt echter nog in de kinderschoenen te staan. Toch zijn er al verschillende gemeentes en provincies die de eerste stappen hebben gezet. Bij bezwaar en bij juridisch advies. In een reeks van webinars willen we ingaan op de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied en daarnaast met collega’s bespreken welke producten al ontwikkeld zijn.

Op 16 dinsdag november staat de eerste webinar van ons drieluik op de planning. Wat kan je tijdens dit eerste webinar verwachten?

Ivar Timmer, Lector Legal Management & Technologie aan de Hogeschool van Amsterdam, praat ons bij over de ontwikkelingen van Legal Tech van de laatste jaren. Welke ontwikkeling maakt dit vakgebied door en wat komt er op ons af? Ivar Timmer zal ingaan op het rapport ‘#Toekomstbestendig?’, waarin onderzoek is gedaan naar digitale technische ontwikkelingen en de gemeentelijke juridische functie. Ook zal hij ingaan op het onderzoek naar de ontwikkeling van een beslisboom over subsidies en inkoop voor en door diverse gemeentes.

De volgende twee webinars vinden plaats op maandag 29 november en maandag 13 december.

Heb je je nog niet aangemeld?
Wil je graag bij de webinars Legal Tech aanwezig zijn? Meld je dan direct aan via deze link. Je ontvangt direct een bevestigingsmail

Initiatieven beter bestuursrecht

2021 staat in het teken van reflectie; nadenken over en leren van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Ook ten aanzien van het bestuursrecht: Van wetgeving, rechtspraak tot uitvoering. Als VJK zien wij dat hierover hele nuttige artikelen en openhartige rapporten verschijnen. Ook schieten sommige organisaties in de actie stand. In het kader van kennisdeling, vragen wij aandacht voor twee interessante initiatieven. 

1. #bestuursrechtbeter: een groep praktijkjuristen en wetenschappers is aan de slag gegaan met ideeën om daadwerkelijk een verandering in het bestuursrecht in gang te zetten. Deze groep werkt vanuit de VAR en gaat concreet met de volgende zes projecten aan de slag:

  1. Digitale bestuursrechtelijke helpdesk;
  2. Op zoek naar best practices in de uitvoering;
  3. Onderwijsvernieuwing;
  4. Burgers tussen wal en schip
  5. Het gelijkheidsbeginsel revisited en
  6. De bestuursrechtelijke methode.

Als je geïnteresseerd bent om mee te denken of te doen, kun je je melden. Informatie vind je hier.

Een initiatief van verschillende juristen, sociaal-wetenschappers en filosofen, professionals, burgers en belangenorganisaties heeft geleid tot gesprekken en een uitnodiging voor een gesprek over rechtsstatelijkheid als evenwichtskunst. De uitnodiging is hier te vinden.

Najaarscongres vrijdag 3 december: Waar bemoei jij je mee?

Vergeet ook vooral niet om vrijdag 3 december in je agenda te noteren. Dan is het tijd voor ons hybride najaarscongres met als thema: ‘Waar bemoei jij je mee?’. Geïnspireerd door de lessen van de toeslagenaffaire en inzoomend op ons vak.

Oproep om kennis te delen

De VJK staat voor kennisdeling. In dat kader verzamelen we best practices en plaatsen we die op onze website.

Beterbezwaarspel
Zo ontvingen wij via Arnt Mein, van het lectoraat legal managememt van de HvA, het beterbezwaarspel. Het is een intervisiespel dat bezwaarmakers stimuleert om nog meer oplossings- en mensgericht te werken bij bezwaar. Klik hier voor meer informatie.

Heb je zelf een goed voorbeeld, zoals een plan juridische kwaliteitszorg, opleidingsplannen etc., stuur het naar ons. Wij plaatsen het op onze website zodat anderen deze kennis kunnen benutten

Daarnaast willen we ook graag een bemiddelende rol vervullen tussen juristen. Wil je je kennis en ervaring delen met iemand anders of wil je juist worden gekoppeld aan iemand van een andere gemeente, meld je dan hier aan.

Gemeenten en mensenrechten

Op dinsdag 16 november vindt vanaf 14.00 een feestelijke opening plaats van het Platform Gemeenten & Mensenrechten. Tijdens de bijeenkomst zullen in ieder geval Jacobine Geel, voorzitter van het College van de Rechten van de Mens, en Baha Tahzib-Lie, ambassadeur Mensenrechten spreken. Mensenrechten zijn ook voor gemeenten een uiterst relevant onderwerp.

Lijkt het je interessant om deel te nemen? Via deze link kan je de uitnodiging inzien en de gegevens vinden om je aan te melden.

Nieuws netwerk en onderzoeken/ publicaties

In mei 2020 is de VJK een samenwerking aangegaan met de Universiteit van Tilburg. Hier kan je de overeenkomst die wij destijds aan gegaan zijn bekijken. De bijdrage die de VJK heeft toegezegd zal naar verwachting in de loop van 2022 nader worden geconcretiseerd. Wij zullen jullie in een later stadium nader over informeren.

Vooraankondiging online ALV

Graag nodigen we je als lid uit om de online ALV bij te wonen. Deze zal online plaatsvinden op donderdag 25 november 2021 om 15.00 uur. Behandeld worden onder andere de jaarrekening 2020 en de begroting 2022. De financiële en overige stukken worden nagestuurd.

Om aanwezig te zijn dient u zich, voor maandag 22 november 12.00, aan te melden via onze website. Wij zenden u vervolgens de link toe naar de online ruimte. 

Interessante publicaties