Beroepsopleiding gemeentejuristen

Neem zelf deel aan de beroepsopleiding gemeentejuristen.
Lees meerAanmelden en andere leergangen

Vergroot de juridische kracht van uw gemeente

Met de Beroepsopleiding Gemeentejuristen (BGJ) versterkt u uw kennis en vaardigheden. Deze opleiding bestaat nu alweer dik 20 jaar! Inmiddels hebben ongeveer 500 personen deze opleiding gevolgd. Via deze opleiding krijgt u een brede basis voor het functioneren als gemeentejurist op strategisch niveau. Aandacht wordt onder meer besteed aan de Omgevingswet en de ontwikkelingen in het sociaal domein. De vereiste beroepsgerichte vaardigheden zijn nauw geïntegreerd met de kennisonderdelen van de opleiding. .Een Raad van Advies, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit grote en kleine gemeenten en de VNG, ziet er op toe dat er een goede aansluiting is tussen de opleiding en de gemeentelijke praktijk. U kunt zich ook inschrijven voor een BGJ-module. Intussen is ruime ervaring opgedaan met online en hybride onderwijs.

“De gemeentejurist opleiding van SBG bood handvatten om mijn theoretische (juridische)kennis te verdiepen en professionele (advies)vaardigheden te verbreden. Een pittige en diepgaande opleiding, waarbij bewustwording over de functie en (advies)vaardigheden van de gemeentejurist op strategisch niveau centraal staat. Mijns inziens, een must voor ieder gemeentejurist.”

 

– Mw. mr. Ioana Lungu- van Twisk, gemeente Enschede, gemeentejurist 

“”Als allround juridisch adviseur bij een gemeente zocht ik een opleiding die hier goed op aansluit en voor de nodige kennisverbreding en –verdieping zorgt. Dat heb ik gevonden in de Beroepsopleiding Gemeentejuristen. Een breed scala aan onderwerpen passeert de revue tijdens deze opleiding, zoals contracteren, Europees recht en staatssteun, overheidsaansprakelijkheid en sociaal domein en subsidierecht. Daarnaast worden er ook de nodige (advies)vaardigheidstrainingen gegeven. Kortom, m.i. een allround opleiding voor de (allround) gemeentejurist! De opleiding is pittig en er gaat veel tijd in zitten, maar – hoe cliché dit ook klinkt – je krijgt er veel kennis en vaardigheden voor terug! De moeite waard dus. Pluspunt is ook een uitbreiding van je netwerk: je legt contact met andere deelnemers aan deze opleiding, zodat kennis onderling uitgewisseld kan worden.”


Mw. S. van der Weijden, gemeente Katwijk 

De ontwikkelingen op nationaal en Europees rechtelijk terrein zijn veelomvattend en maken de dagelijkse praktijk van een gemeentejurist niet alleen veeleisend, maar ook afwisselend en interessant. De opleiding tot gemeentejurist zorgt met de vele praktijkvoorbeelden voor een goede basis om doelmatig en succesvol te kunnen opereren.”

 

– Mw. mr. Sigrid Schilder Spel, gemeente Etten-Leur, gemeentejurist

De BGJ start ook ditmaal in september. Ga voor meer info & inschrijven naar www.gemeentejurist.nl.

Deze beroepsopleiding is dik 20 jaar geleden opgericht met hulp van de VJK en de VNG. Juist om gemeentejuristen in brede zin op te leiden. Naast deze opleiding zijn er inmiddels ook andere interessante leergangen en vele trainingen. Om hier handen en voeten aan te geven binnen een organisatie of juridische afdeling, is de VNG handreiking strategisch juridisch opleidingsbeleid het lezen waard. Praktische voorbeelden van leerlijnen en aanpakken zijn van harte welkom bij ons. Deze delen wij op onze website.

Als VJK zijn wij blij met de investeringen in ons mooie beroep. We zien energie en investering op het vlak van strategisch personeelsmanagement en opleidingsbeleid. Daaraan  willen we graag ons steentje blijven bijdragen.