Nieuwsbrief september

Lees hieronder de nieuwsbrief van september 2021

Hieronder treft u onze laatste nieuwsbrief. Wilt u als eerste op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief.

*|MC:SUBJECT|*

Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur

Beroepsvereniging decentrale overheidsjuristen

Nr. 5 | Jaargang 2021 | Editie september

Beste lezer,
 
De zomervakanties zijn weer achter de rug en vol energie kunnen we weer aan de slag. Het is tijd om vooruit te kijken naar de activiteiten voor het komende half jaar en u te informeren over het laatste nieuws ten aanzien van juridische kwaliteitszorg. 
Najaarstips
Iedereen is inmiddels alweer een paar weken aan het werk. De herfst start bijna. Een mooi moment om stil te staan bij de rest van het jaar. Welke juridische ontwikkelingen komen nog op ons af? Denk aan de Wet open overheid of die uitgestelde Omgevingswet. Hoe klaar is de organisatie daarvoor? Hoe klaar bent u?

Wat leren we van de verschillende jaarverslagen die op onze (digitale) mat zijn gevallen? Waarvan vindt de commissie bezwaarschriften dat de organisatie zich meer op moet inzetten? Of de ombudsman? Hoe kunt u daaraan bijdragen? Wilt u meer (bestuurlijke) aandacht genereren voor juridische kwaliteitszorg, de geleerde lessen borgen, denk dan ook aan acties in de gemeentebegroting (of in de bedrijfsvoeringsparagraaf). Dat proces loopt nu. Meld u bij uw  (concern)controller.

Enne.. heeft u intern al dat goede gesprek gevoerd over wat de Toeslagenaffaire ook decentrale overheden leert? Zo niet, het is zeker niet te laat.

Uw opleidingswensen voor de rest van het jaar heeft u vast helder gekregen. Een zomervakantie brengt vaak inspiratie. Er is genoeg mooi aanbod. Zowel op het vlak van kennis als vaardigheden. Benut of pak de kansen tot groei! Voor inspiratie over leerlijnen kunt u terecht op onze website (Leerlijnen - VJK). Daarop publiceren we ook interessant opleidingsaanbod en andere activiteiten Onze activiteitenagenda - VJK .

Deze tijd maakt ook dat we weer meer op kantoor mogen werken. De term hybride werken is hot. Dat biedt kansen om elkaar weer op te zoeken. Denk aan jurisprudentie overleggen, een juridisch café of symposium. Als VJK zijn we blij dat ook wij 3 december ons congres (deels) fysiek kunnen houden. We zien er echt naar uit iedereen weer te ontmoeten.

Werkze!
Updates aan het netwerkfront
In onze nieuwsbrief van april jl. berichtten wij al over de VNG werkgroep Next Level gemeentejuristen. De werkgroep, die bestaat uit een enthousiaste groep van gemeentejuristen uit verschillende gemeenten, de VJK en de VNG, werkt dit jaar aan een arbeidsmarktcampagne met een tweeledig doel:
  • Het breder bekend te maken hoe interessant, veelomvattend en uitdagend het werk van gemeentejuristen is;
  • Het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de gemeente als werkgever voor juristen.
Deze campagne is des te meer van belang omdat er komende jaren een grote vervangingsvraag voor gemeentepersoneel zal ontstaan, o.a. door het met pensioen gaan van onze collega’s. Lees meer
 
Activiteiten arbeidsmarktcampagne VNG Werkgroep Next Level Gemeentejuristen
Met steun van het A&O Fonds Gemeenten werkt de VNG werkgroep aan verschillende activiteiten op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie om het vak van gemeentejurist goed op de kaart te zetten.
Na de start met een innovatiesessie (zie onze nieuwsbrief van april jl.) zijn de daar opgehaalde ideeën verder uitgewerkt en komende tijd starten we met de uitvoering
 
Zo zal medio september een gezamenlijk instagram account worden gelanceerd van de werkgroep en van de VJK: VNG Werkgroep. Dit account zal worden gevuld met nuttige, leuke en interessante content voor geïnteresseerden in het werk van de gemeentejurist.

Verder zullen in het najaar vlogs worden opgenomen over het werken als gemeentejurist. Zodra deze vlogs gereed zijn, zullen ze uiteraard te zien zijn op het instagram account en op de websites van de VNG, de VJK en het A&O Fonds Gemeenten. Deze vlogs worden opgezet met behulp van een vast format, dat gemeenten zelf gemakkelijk kunnen gebruiken voor het maken van eigen vlogs. Bijvoorbeeld voor werving van juristen voor de gemeente of om te laten zien hoe leuk en leerzaam het werk als jurist voor de gemeente is.
 
Daarnaast wordt gewerkt aan een draaiboek voor het organiseren van meet-ups waar bijna afgestudeerde studenten rechten van universiteiten en hogescholen kennis kunnen maken met gemeenten en de inhoud van het werk van de gemeentejurist. Het idee bij deze meet-ups is het koppelen van studenten aan gemeentejuristen op het vakgebied van hun keuze om een dagdeel mee te lopen. Op deze manier kunnen studenten in betrekkelijk korte tijd en op een informele manier kennismaken met gemeenten en met het werken als gemeentejurist.
 
Wij zullen u uiteraard – onder meer via deze nieuwsbrief - op de hoogte houden van de voortgang van deze activiteiten en waar u de resultaten terug kunt vinden.
 
Denk met ons mee!
Bent u ook zo enthousiast over ons beroep? Helpt u ons mee de gemeentejurist meer op de kaart te zetten? Meld u aan via de LinkedIn groep Next Level Gemeentejuristen VNG en deel uw kennis en ervaringen. Of ga naar het VNG-forum Gemeenterecht en deel daar kennis en best practices onder het item Next Level Gemeentejuristen. Alle input is welkom! Ook straks via het insta-account VNG Werkgroep
Vooruitblik webinars Legal Tech
De ontwikkeling van Legal Tech binnen het openbaar bestuur is al jaren een belangrijk thema. De mogelijkheden lijken eindeloos. De toepassing binnen het juridisch domein bij lokale overheden lijkt echter nog in de kinderschoenen te staan. Toch zijn er al verschillende gemeentes en provincies die de eerste stappen hebben gezet. Bij bezwaar en bij juridisch advies. In een reeks van webinars willen we ingaan op de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied en daarnaast met collega’s bespreken welke producten al ontwikkeld zijn.

Op onze website treft u meer informatie over ons drieluik Legal Tech en kunt u zich direct aanmelden! We informeren u op zeer korte termijn over de exacte data in een speciale nieuwsbrief over de webinars Legal Tech.
Najaarscongres vrijdag 3 december: Waar bemoei jij je mee?

Vergeet ook vooral niet om vrijdag 3 december in uw agenda te noteren. Dan is het tijd voor ons najaarscongres met als (werk)thema: 'Waar bemoei jij je mee?'. Geïnspireerd door de lessen van de toeslagenaffaire en inzoomend op ons vak. In de komende weken ontvangt u een officiële save the date in uw inbox waar u meer leest over de sprekers en onderwerpen.

Congres Jurist Doet Wat

Op donderdag 30 september wordt het congres "Jurist doet wat" georganiseerd door onze netwerkpartner, het Nederlands Genootschap Bedrijfsjuristen (NGB), en het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen (OO&R). Het NGB en het OO&R willen de handschoen van de landelijke campagne ‘iedereen doet wat’ ook met de juristen in Nederland oppakken.

Tijdens het congres vinden naast plenaire presentaties met algemene onderwerpen, ook deelsessies plaats rondom de verschillende thema’s van de klimaattafels die vorig jaar september van start zijn gegaan. In deze klimaattafels zitten juristen uit verschillende sectoren die proactief bij willen dragen aan de transitie naar een duurzame samenleving en aan de bewustwording, kennisdeling en netwerkgelegenheid m.b.t. verduurzaming onder alle juristen in Nederland binnen de sectoren. 

Gemeentejuristen mogen natuurlijk niet ontbreken bij het samenwerken aan de opgave energietransitie en het klimaat! U kunt zich hier aanmelden.

Interessante publicaties
Bezoek ook onze website