Opzegging

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Hieronder treft u informatie hierover.
Overzicht ledenLid worden?

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen?

Opzegging van het lidmaatschap door de organisatie kan slechts schriftelijk (per e-mail) geschieden tegen het einde van een boekjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. Door deze opzegging vervalt van rechtswege het lidmaatschap van de natuurlijke personen die werkzaam zijn bij uw organisatie.