De Vereniging voor Juridische Kwaliteitszorg

Beroepsvereniging voor de jurist werkzaam binnen de decentrale overheid

Wij bevorderen de juridische kwaliteitszorg van het decentraal bestuur.

Meer wetenOver de VJK

Ambitieuze bestuursleden

Jaar dé vereniging voor de decentrale overheidsjurist.

Gemeenten als lid

Trotse leden

Activiteitenagenda

Wat staat er binnenkort op de agenda van de VJK en netwerkorganisaties?

Onderzoeken

De VJK is betrokken bij veel lopende onderzoeken.

Terugkijken: najaarscongres 2021 – Waar bemoei jij je mee?

 

Het VJK bestuur

Wie zijn de gezichten achter de VJK?

Lees hier onze laatste nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle relevante informatie.

Meld u nu aan voor de webinars Legal Tech

Of kijk de afgelopen sessies terug.

Wat doen we?

Kennisvergaring

De VJK functioneert als intermediair tussen de leden en andere organisaties, zoals universiteiten, onderzoekbureaus etc. bij het definiëren en uitvoeren van projecten op het gebied van juridische kwaliteitszorg. De VJK kan hierbij ook als motor dienen door de regie te voeren en/of eigen initiatieven op dit gebied te ontplooien. Op onze pagina onderzoeken komt u hier meer over te weten.

Kennisdeling

De resultaten van de onderzoeken die we zelf laten uitvoeren of waaraan we deelnemen delen we. Ook delen we best practices uit den lande. Via onze website, bijeenkomsten en nieuwsbrieven.

Netwerken

De VJK fungeert als informatie- en ontmoetingspunt en initieert discussies over actuele onderwerpen op het gebied van juridische kwaliteitszorg door het organiseren van halfjaarlijkse ledenbijeenkomsten. Op onze activiteitenagenda ziet u wanneer wat plaatsvindt en treft u o.a. webinars en evenementen. 

Hierbij maakt de VJK gebruik van haar brede netwerk binnen de departementen bij de Rijksoverheid, VNG,  kennisinstellingen enzovoort.

Volg ons via Twitter

Handig overzicht wijzigingen nieuwe wetten. Naast deze wijzigingen zie ook de wetgevingskalender ⁦@VNGemeenten⁩ https://vng.nl/artikelen/wetgevingskalender Er komt veel op ons af. Relevant voor ons opleidingsbeleid. https://www.gemeente.nu/bestuur/nieuwe-wetten-en-wijzigingen-in-2022/

📢 De lancering van http://Nederlandrechtsstaat.nl vindt op 12 januari plaats tussen 12.00 en 13.00 uur en is te volgen via de volgende livestream:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjg4OTBjZDAtZTc5Zi00ZmViLTg5NjQtMjViYTA1ZmFhYmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ce1e7f7-b0dd-4fd9-af45-52f0be792ee8%22%2c%22Oid%22%3a%2210acc3c6-31be-4711-95ca-0e97c8090030%22%7d

Wij wensen u een liefdevol, gezond en een professioneel interessant 2022. Waarbij we elkaar hopelijk weer kunnen ontmoeten bij een onze events.

Wij wensen u hele fijne feestdagen. Binnenkort verschijnt de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Met een terugblik en vooruitblik naar 2022.

Load More...

Neem direct contact met ons op

Heeft u een vraag betreffende het lidmaatschap, één van onze evenementen of wilt u meer weten over de VJK? Neem dan direct contact met ons op middels dit contactformulier. 

Volg ons ook via Twitter en wordt lid van het platform Next Level Gemeentejuristen VNG via LinkedIn:

 

 

Share This