VJK publiceert handreiking inkoop juridische dienstverlening

Donderdag 15 juni 2023

 

Donderdag 15 juni 2023

De Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur heeft een handreiking voor decentrale overheden ontwikkeld over de inkoop van juridische dienstverlening. Daarmee wil de VJK bijdragen aan de professionalisering van de inkoop van juridisch advies en dienstverlening van advocaten of juridisch medewerkers.

VJK-voorzitter John Olivier en voormalig bestuurslid Ruud Lamers overhandigden de handreiking op 6 juni aan Andries Kok, directeur Lokaal Bestuur en Informatiesamenleving bij de VNG. Bij die gelegenheid benadrukte Kok het belang van een goed georganiseerde juridische functie voor gemeenten: ‘Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat gemeenten rechtmatig handelen.’

Professionele samenwerking

Gemeenten hebben regelmatig behoefte aan externe juridische expertise. Om ervoor te zorgen dat zij bij een aanbesteding de best mogelijke aanbiedingen ontvangen, moeten de juiste dienstverleners aan de aanbieding meedoen. Dat vereist een goed voorbereide en uitgevoerde aanbesteding. Dienstverleners moeten daarin de kans krijgen om op kwaliteit te concurreren, terwijl bij het beoordelen de prijs beperkt meeweegt.

Het inkopen van advocaatdiensten hoeft niet altijd in concurrentie plaats te vinden; het kan soms gewenst zijn enkelvoudig onderhands in te kopen. Ook dit vraagt echter de nodige goede voorbereiding.

De nieuwe handreiking van de VJK ondersteunt gemeenten in deze processen. Daarnaast levert de handreiking een bijdrage aan het interne gemeentelijke proces om vervolgens te komen tot een professionele samenwerking met de geselecteerde juridisch dienstverlener.

De handreiking is tot stand gekomen met een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorjaarscongres

De VJK, de beroepsvereniging voor juristen bij de decentrale overheid, is in 2000 opgericht vanuit de gedachte dat het voor de bestuurskracht van gemeenten van groot belang is dat de juridische functie goed georganiseerd is. De vereniging telt inmiddels 200 leden. De VJK verricht haar activiteiten in nauwe afstemming met de VNG.

Vanaf half juni is de handreiking gratis te downloaden via de website van de VJK.