Terugblik VJK najaarsbijeenkomst

Najaarsbijeenkomst VJK – donderdag 7 december 2023

Op 7 december kwamen zo’n 50 juristen bijeen in Zwolle om meer inzicht te krijgen in hoe om te gaan met zogenaamde veelschrijvers. Want daar hebben we allen mee te maken. Die inwoner die veel verzoeken doet, mails stuurt etc. Waarbij het lijkt alsof elk antwoord nooit genoeg is, we niet worden vertrouwd. Het kost ons soms enorm veel tijd, (negatieve) energie en de organisatie geld om steeds te blijven antwoorden. Als VJK wilden we stil staan bij het feit dat we hier allen mee te maken hebben en dat er best wat handvatten zijn om er mee om te gaan.

Als eerste was de heer Snijders, burgemeester van Zwolle aan het woord. Hij vertelde over zijn omgang met inwoners waarbij het vertrouwen (behoud en vergroten) centraal staat. En dat dit soms lastig is maar enorm van belang. Ook gaf hij aan dat sinds kort een coördinator aan de slag is voor inwoners die meer aandacht nodig hebben dan de reguliere procedurele dienstverlening. Daarna luisterden we aandachtig naar de jarenlange ervaring van Jan Prins, strategisch adviseur lokale ombudsfunctie van de Nationale Ombudsman. Hij gaf een handreiking hoe veelschrijvers zorgvuldig te begrenzen Zorgvuldig begrenzen | Nationale ombudsman. Waarbij hij ook eerlijk aangaf dat ook de Nationale Ombudsman daar wel eens mee worstelt. Als belangrijkste boodschap gaf hij mee er vooral niet te lang mee door te gaan. Op een gegeven moment is het genoeg. Sta daar voor, zoek dekking en motiveer. Om wat meer inzicht te krijgen in het denken van veelschrijvers en over hoe conflicten ontstaan, nam Wanda Everts, oud rechter en mediator, ons mee in de theorie van Glasl en Kahneman. Vooral die laatste auteur was interessant. Met het denken in systeem 1 (gevoel) en systeem 2 (ratio). Lees de presentatie voor een goede indruk. Tot slot mochten we luisteren naar psychiater Frank Koerselman. De realiteit drong binnen: ci. 10% van de mensen heeft een persoonlijkheidsstoornis en daar helpt geen empathische, mediation achtige aanpak bij. Daar helpt duidelijkheid bij en soms gewoon de deur dichtdoen of houden. Een collega uit Amsterdam vertelde over hun aanpak voor de zogenaamde contact intensieve inwoners waar verbindingen met het Veiligheidshuis/ veilige publieke taak zijn. Indien een inwoner echt gevaarlijk dreigt te worden, zorgt zij voor de juiste aanpak met de partners in de keten en de driehoek. Een andere collega uit Meierijstad gaf juist aan dat ze niet zo’n functionaris hadden maar met gezond boerenverstand met de casuïstiek omgaan. En juist die verschillende aanpakken mogen er zijn. Kies wat past bij jouw organisatie.