Webinar de Jurist & de Netwerkende Overheid

Op dinsdag 12 april vond het webinar de Jurist & de Netwerkende Overheid plaats. In een online sessie op de vroege ochtend nam Maarten Hageman ruim 50 deelnemers mee inde wereld van bestuurlijke samenwerking. Dit werd onderverdeeld in drie blokken: kennis en vaardigheden, processen en succes. Vervolgens was er nog ruimte voor casuïstiek met een casus aangedragen door Sander van Walsem vanuit de gemeente Kampen. Wij danken zowel Maarten als Sander voor hun bijdrage.

Duidelijk is geworden dat de wereld van bestuurlijke samenwerking divers is. Maarten schetste het gehele palet, met focus op de publiekrechtelijke samenwerkingsvormen. Ook gaf hij mee dat het de meerwaarde is van de jurist zich te verplaatsen in de bestuurder en creatief dient mee te denken in een passende samenwerkingsvorm. Dat de jurist helderheid kan geven over taken, rollen en bevoegdheden bij ontwerp en beheer van de samenwerkingsrelatie. Zodanig dat de inhoud centraal kan staan. En bedenk met het gemeentebestuur een top x van samenwerkingsrelaties waar je extra aandacht aan wil geven. Denk aan financieel en juridisch control, gesprekken met de gemeenteraad enzovoort. Een mooie tip zo aan de start van de inwerkprogramma’s van de nieuwe collega’s.

Hier kunt u de presentatie van Maarten Hageman bekijken. Hieronder kunt u ons webinar terugkijken