Terugkijken: online VJK-congres vrijdag 27 november – De weerbare democratie

Op 27 november 2020 heeft ons eerste online congres van de Vereniging voor Juridische Kwaliteitszorg plaatsgevonden.

Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat de democratie weerbaar blijft ten tijde van ondermijning, veranderingen in het maatschappelijk middenveld, van veranderende samenwerkingsvormen tussen overheid, markt en samenleving in een tijd van continue technologische innovatie? In tijden van (corona)crisis en druk op schaarse middelen en ruimte? Wat vraagt dat van ons bestuur, van ons als (juridisch) professional?

Wilt u het congres terugkijken?
Dat kan door de onderstaande video te bekijken. U ziet Tedtalks van prof. dr. Hans Boutellier, mr. dr. Willeke Slingerland, en mr. dr. Bastiaan Rijpkema en mr. Willem-Jan Bijleveld. Vanuit verschillende perspectieven benaderen zij de weerbaarheid van onze democratie: namelijk die van ons bestuur, van onze netwerksamenleving en van de democratische rechtsstaat in tijden van coronamaatregelen.

Weerbaar bestuur

Prof. dr. Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Polarisatie & Veerkracht van de Vrije Universiteit Amsterdam en wetenschappelijk adviseur van het Verwey-Jonker Instituut, geeft een uiteenzetting over de ontwikkeling van de veiligheidsvraagstukken en op de rol van de gemeente bij het thema ‘weerbaarheid en ondermijnende criminaliteit’. Hij schetst de contouren van een brede aanpak – zowel repressief als preventief – en van een goede afstemming van de partijen die daarbij betrokken zijn. Hans Boutellier hield verder een pleidooi voor een systeemperspectief door juristen, zoals onze voorzitter John Olivier ook wel omschreef als een ‘T-shaped jurist’. Klik hier voor de kenmerkende publicaties van Prof. dr. Hans Boutellier.

Weerbare netwerken

Mr. dr. Willeke Slingerland, lector weerbare democratie van Saxion Hogescholen, maakt ons bewust van de risico’s op netwerkcorruptie; de individuele acties kunnen rechtmatig zijn, de totale optelsom van acties in een netwerk kan een corrupte of perverse uitkomst hebben. Klik hier voor de kenmerkende publicaties van Mr. dr. Willeke Slingerland.

Weerbare democratie

Mr. dr. Bastiaan Rijpkema, universitair hoofddocent, verbonden aan de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap van de Universiteit Leiden, richt in zijn nieuwe boek Lokale weerbare democratie zijn blik op het lokale niveau als zelfstandige arena van democratische zelfverdediging. Het boek werd tijdens het congres voor het eerst gepresenteerd. Bastiaan Rijpkema hield verder een pleidooi om het lokaal partijverbod te regelen in de komende Wet op de politieke partijen. Klik hier voor de kenmerkende publicaties van Mr. dr. Bastiaan Rijpkema.

Ronde tafelgesprek

Tijdens het ronde tafel gesprek verwelkomden we ook Mr. Willem-Jan Bijleveld, juridisch adviseur bij de Veiligheidsregio Utrecht bespreekt zijn ervaringen over de deelname aan de schrijfgroep met betrekking tot noodverordeningen. Hij vertelde over zijn ervaringen tijdens de COVID-19 crisis vanuit het perspectief van de weerbare professional. De sprekers komen vervolgens samen in een gesprek en beschouwen vanuit verschillende perspectieven de weerbaarheid van onze democratie.