10nov2022

Webinar: Warmtenetten en publiek eigendom: wie mogen er straks in welke vorm samenwerken?

Van 16.30 tot 17.00

bij Online

AKD Benelux Lawyers / https://akd.eu/nl/events/Warmtenetten-en-publiek-eigendom-wie-mogen-er-straks-in-welke-vorm-samenwerken?_cldee=ZZ6I_oymMqbBUUa1ciYxDy1meGKRpT0hTuloVr5PYkrdQxlWeNG2ZN2xJHFFbl_-&recipientid=contact-2c1b5a9bf390e91181130050569432d7-aa5c9c4fe252410c804110d7a364ae03&esid=20a68134-9356-ed11-8159-0050569432d7

Afgelopen vrijdag was er dan eindelijk duidelijkheid: onder de nieuwe Warmtewet (‘Wet collectieve warmtevoorziening) moet alle warmte-infrastructuur (uiteindelijk) in publieke handen komen. Maar wat betekent dat, ‘in publieke handen’? Kunnen we al iets zeggen over hoe dat er (concreet) uit gaat zien, hoe dat vormgegeven moet worden? En welke ruimte hebben publieke en private partijen straks om samen te (blijven) werken? 

Op 10 november a.s. van 16.30-17.00 uur gaan Maarten de Wit en Eelkje van de Kuilen hier op in. In dit webinar van een half uurtje bespreken zij verschillende varianten waarop overheden en private partijen (warmtebedrijven en/of investeerders) – al dan niet in een joint venture – kunnen samenwerken bij warmtenetten. Daarbij besteden zij uiteraard aandacht aan de vraag hoe deze samenwerkingsvormen zich verhouden tot de ‘integrale ketenverantwoordelijkheid’ en het organiseren van een ‘transparante non-discriminatoire aanwijzingsprocedure’. 

Dit webinar is interessant voor gemeenten, energiebedrijven, corporaties en andere partijen die zich bezighouden met warmte(netten). Er is gedurende de sessie volop gelegenheid om uw vragen te stellen via de chat en mocht u van tevoren al vragen hebben, vul die dan vooral in bij uw registratie.

Aanmelden
Meld u aan voor dit webinar via bovenstaande aanmeldbutton. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met de link om het webinar te volgen. 

Mocht u problemen ondervinden met het openen van de registratielink dan adviseren wij u deze via de mobiele telefoon of buiten de server van uw werkomgeving te openen.

Hebt u collega’s voor wie de sessie ook interessant kan zijn, aarzelt u niet hen van deze uitnodiging op de hoogte te brengen.

AKD 'ontvangt' u graag digitaal op donderdag 10 november!