06okt2020

RES en Omgevingswet: versnelling van de energietransitie

Van 09.30 tot 16.30

bij Online

Omgevingsweb

In dit webinar gaan we middels vier sessies de versnelling van de energietransitie juridisch en beleidsmatig verkennen. Daarbij komen verschillende vragen aan de orde: Gaat de Omgevingswet energietransitie versnellen en op welke wijze moet dat juridisch geregeld worden? Is het programma een goed instrument hiervoor? En hoe helpt het omgevingsplan hierbij? Per sessie kunt u 1 studiepunt rekenen. 09:30 Gerrie Fenten NPRES De RES We beginnen met de feiten, de RES. Gerrie Fenten (NPRES) zal een breed overzicht geven van de inhoud van de RES-sen en de planning. Doel is het leggen van de basis voor de rest van de studiedag, opdat iedereen op gelijk niveau kan meepraten over de RES. 10:45 Harm Borgers KokxDeVoogd De Omgevingswet en RES Harm Borgers (KokxDeVoogd) is vanaf het prille begin betrokken geweest bij het opstellen van de Omgevingswet. Hij kent de bestuurlijke aspecten van de wet als zijn broekzak en zal die kennis toepassen op de RES. Hij beantwoordt de vraag hoe we de instrumenten van de Omgevingswet kunnen toepassen om de Regionale Energie Strategieën om te zetten in investeringen. 13:00 Annelies Huygen TNO Organisatie van de energietransitie Energietransitie is investeren door private partijen, maar met veel hulp van publieke partijen, omdat lang niet elke belangrijke investering rendabel is. Particuliere partijen, zeker energiecoöperaties, willen deelnemen, opdat de bewoner invloed heeft op de prijs en op de bestemming van de winst. Hoe gaan zij zich organiseren rond netwerk en productie, rond ontwikkeling en exploitatie, rond vergunning en aanbesteding? Annelies Huygen (TNO) geeft haar ideeën over organisatie op basis van haar studie naar marktordening in de energiesector. 14:15 Jurgen van der Heijden AT Osborne De Energiecorporatie De Energiecorporatie bestaat niet; het is een model om de discussie tijdens de rest van het seminar op scherp te zetten. In dit model komt alles samen: de Energiecorporatie is een bedrijf waarin private, publieke en particulieren partijen kunnen samenwerken aan het programma dat de RES oplegt aan allen in een gebied. Dit is een programma volgens de Omgevingswet, maar ook een investeringsprogramma. De corporatie is een bedrijf dat deze investeringen op gang kan brengen, en kan zorgen dat er een bedrijf komt dat de exploitatie kan doen. De corporatie kan schakelen met bedrijven, overheden en bewoners, en kan een eerlijke prijs en bestemming van de winst waarborgen. Jurgen van der Heijden (AT Osborne) brengt dit model in discussie, zodat daarna de deelnemers ermee aan de slag kunnen. 15:30 Discussie Zelf aan de slag en nadenken over de juridisch uitvoering van de RES en energietransitie. Deelnemers die eerdere sessies hebben gevolgd kunnen hier aanschuiven om vragen te stellen en in discussie te gaan.