08okt2020

Webinar - Grensgebieden: overheidsopdracht of toch niet?

Van 13.30

bij Online

AKD Benelux Lawyers

Geachte heer, mevrouw, Wanneer valt een overeenkomst, opdracht of concessie onder het toepassingsbereik van de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012? Het antwoord op deze vraag is niet altijd zwart/wit. Bovendien zorgt Europese en nationale rechtspraak voor wijzigingen in de scope van het aanbestedingsrecht. Een verkeerde afweging (ten onrechte niet aanbesteden) kan in de praktijk belangrijke juridische gevolgen hebben. Voor aanbestedende diensten speelt rechtmatigheid een belangrijke rol en ook de zekerheid die een contract voor werken, diensten of leveringen heeft. Voor inschrijvers is het vooral van belang of zij überhaupt kunnen meedingen naar een opdracht of concessie en welke rechtsbescherming ter beschikking staat. Tijdens deze jaarlijkse editie zullen wij onder andere ingaan op de scheidslijn tussen het begrip ‘overheidsopdracht’ en ‘concessie’ en: • Subsidies c.q. vergunningen; • het open-house model en andere stelsels met een vrije toegang; • sponsorcontracten; en • overeenkomsten inzake project- of gebiedsontwikkelingen. Waar wij de goede hoop hadden bij het verzenden van de save the date dat wij u ‘live’ zouden kunnen verwelkomen op onze kantoren in Eindhoven en/of Rotterdam, is inmiddels gebleken dat dit bij de huidige stand van zaken helaas niet mogelijk is. Dit jaar zullen wij onze jaarlijkse aanbestedingsseminars daarom vormgeven als webinars op donderdag 8 oktober a.s. en donderdag 15 oktober a.s. vanaf 13.30 uur. Ons webinar bestaat - zoals u gewend bent - uit vier interactieve sessies. Het programma zal er dit jaar als volgt uit zien. Programma 13.30 – 13.45 uur: Introductie - Pieter Kuypers 13.50 – 14.20 uur: Overheidsopdracht of subsidie? - Nikee Groot en Willemijn Hooij 14.25 – 14.55 uur: Sponsorcontracten: een overheidsopdracht? - Pieter Kuypers en Robbert Jaspers 15.00 – 15.30 uur: Overheidsopdracht of open-house model? - Nikee Groot en Marilou van der Feltz 15.35 – 16.05 uur: Projectontwikkeling: niet altijd een overheidsopdracht! - Martijn Jongmans en Tom Binder 16.05 – 16.15 uur: Afsluiting - Pieter Kuypers