16jul2020

Maak samen ruimte: hoe om te gaan met de 1,5-metersamenleving.

Van 13.00 tot 15.00

bij Online

CROW Levende Stad

Sprekers zijn: Fred Aalders van de gemeente Nijmegen en Martin Guit van de gemeente Rotterdam. Beide steden hanteren een andere benadering in het omgaan met de 1,5 meter norm en vertellen tijdens het webinar over hun ervaringen en de voor- en nadelen van de gekozen benadering.