02dec2020

Webinar - Bestuursrecht in coronatijd 2020

Van 10.00 tot 12.00

bij Online

Universiteit Leiden

Bestuursrecht in coronatijd Ook het bestuursrecht is als gevolg van de coronacrisis erg in beweging. Enerzijds omdat veel crisismaatregelen via het bestuursrecht worden uitgevoerd. En anderzijds omdat als gevolg van de crisis het ‘normale’ bestuurs(proces)recht niet altijd meer kan worden toegepast. Er is sprake van veel nieuwe regelgeving alsmede van de nodige jurisprudentie. In dit webinar van twee uur gaan prof.mr. Tom Barkhuysen (advocaat-partner bestuursrecht bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en mr. Diederik de Groot (PSL bij Stibbe) in op de belangrijkste ontwikkelingen. Aan de orde komen onder meer: Wat zijn de precieze maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken? Wie is, op grond waarvan, bevoegd om zulke maatregelen te nemen? De verschillende wijzen van handhaving van noodverordeningen Coronamaatregelen en mensenrechten Spoedwetgeving Niet-tijdige besluitvorming gedurende de coronacrisis (overmacht of niet?) Procesrechtelijke ontwikkelingen Toegang tot de webinar De Webinar - Bestuursrecht in coronatijd 2020 vindt online plaats via het gebruiksvriendelijke beveiligde web-based programma Kaltura Live Room van de Universiteit Leiden. Om toegang te krijgen tot Kaltura Live Room, hoeft u geen software te downloaden. U opent Kaltura Live Room via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome, Edge of Firefox). U ontvangt na uw inschrijving een instructiedocument met informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsplaats. Dit document is tevens terug te vinden in de Mijn JPAO omgeving. Als u in de Live Room bent, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. De docent en medecursisten kunnen u dus niet zien en horen. Deelname aan een online bijeenkomst bij JPAO is dus compleet veilig! Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met camera en microfoon: de keuze is aan u. U bent zelf verantwoordelijk voor een werkende internet-, audio- en mogelijke videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt. Wij kunnen u hier helaas niet mee helpen. De Webinar - Bestuursrecht in coronatijd 2020 wordt opgenomen en na-afloop ontvangt u de opname toegestuurd. U kunt het dus nogmaals terugkijken op een moment dat het u uitkomt.