24jun2021

Webinar 3: Online drieluik Juridische Kwaliteitszorg en Control

Van 12.00 tot 13.00

VJK

Afsluiting drieluik: wat hebben de deelnemers aan de sessies gehad? Welke behoefte voor vervolg bestaat er? Denk aan een opleidingsprogramma, het delen van good practices, enzovoort.