13jun2024

Themabijeenkomst: aanpassing van de Awb en de verankering van mediation (na afloop ALV

Van 13.00 tot 16.00

bij Arnhem

Vereniging Mediators Overheid (VMO)

Voorafgaande aan VMO-themabijeenkomst is er voor (aspirant)leden een Algemene ledenvergadering.
Tijd Algemene ledenvergadering VMO 2024: 11.30-12.30 uur

Themabijeenkomst: aanpassing van de Awb en de verankering van mediation
Plaats: Arnhem
Datum: donderdag 13 juni 2024
Inloop: 12.30 uur
Tijd VMO-themabijeenkomst: 13.00-16.00 uur
PE-punten: aanvraag 3 PE-punten

Sprekers:
Marte van der Loop: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving. Marte geeft een toelichting op de beweegredenen van de rijksoverheid de Awb te verbeteren en daarvoor een brede consultatie te doen. Doel van de wijziging van de Abw is: de overheid te stimuleren besluiten voor burgers begrijpelijker te maken, zich bij de uitvoering van taken meer te verplaatsen in de burger en zich minder formeel op te stellen.
Saskia Hillegers: Docent, Vaksectie Bestuursrecht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Saskia geeft haar visie op verbetermogelijkheden van de Abw vanuit wetenschappelijk oogpunt. Samen met andere auteurs heeft Saskia bijgedragen aan de publicatie: Kern van het bestuursrecht, waarvan in 2024 een nieuwe druk zal verschijnen.

Consultatie Awb
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet volgens de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid meer een waarborgfunctie vervullen. Daarvoor is nu een internetconsultatie gestart: Wet versterking waarborgfunctie Awb. Informatie daarover is te lezen via deze link: www.internetconsultatie.nl/waarborgfunctieawb

Toelichting deelname niet-leden
Voor (aspirant) leden van de VMO is de themabijeenkomst gratis. Deelnemers die geen lid zijn van de VMO zijn van harte welkom. Deelnemers betalen dan een bijdrage in de onkosten van €54,45 inclusief BTW (€45,00 excl. BTW). Door deelname en betaling kan de deelnemer kiezen wel of niet gedurende het lopende kalenderjaar aspirant lid van de VMO te worden. Het aspirant lidmaatschap eindigt automatisch aan het einde van het kalenderjaar 2024. De deelnemer geeft de VMO toestemming aan het eind van het kalenderjaar contact op te nemen met het verzoek het aspirant lidmaatschap wel of niet om te zetten naar een gewoon lidmaatschap van de VMO tegen de dan geldende jaarlijkse kosten voor lidmaatschap.Is dit de vernieuwing die naast de juridische pijler zorgt voor een stevig fundament voor de preferente pijler voor de informele aanpak en het toepassen van mediation als bewezen effectieve interventie?

Tijdens deze VMO-themabijeenkomst zullen de deskundige sprekers vanuit verschillende perspectieven hun visie delen m.b.t. de context en mogelijkheden voor verbetering van de Awb en met de deelnemers in gesprek gaan.

Het bestuur van de VMO zal de opbrengst van deze VMO-themabijeenkomst meenemen bij de formele consultatiereactie op de Awb.