01feb2024

Studiemiddag over het rapport van de VAR-commissie ‘Verruiming bevoegdheden bestuursrechter’

Van 13.00 tot 17.00

bij Amsterdam (UvA, Roeterseilandcampus)

VAR Bestuursrecht

De VAR-commissie ‘Verruiming bevoegdheden bestuursrechter’ werd in 2017 door het bestuur van de VAR in het leven geroepen en had als doel te onderzoeken of er behoefte bestaat aan verruiming van de bevoegdheden van de bestuursrechter. Voorzitter van de commissie was Ben Schueler, staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en hoogleraar in Utrecht. Ben overleed op 20 januari vorig jaar, vlak voor de voltooiing van het rapport. Onder gezamenlijk voorzitterschap van Ymre Schuurmans en Kars de Graaf is het rapport afgelopen zomer gereedgekomen. Het heeft als titel Verbreding van bestuursrechtspraak en is inmiddels gepubliceerd. Het rapport betreft, zoals de titel al zegt, de vraag naar de wenselijkheid van de verbreding van de bestuursrechtspraak. De bestuursrechter houdt zich op dit moment lang niet met alle bestuursrechtelijke geschillen bezig. Zou de bestuursrechter bevoegd moeten worden beroepen tegen algemene regels te behandelen en zou hetzelfde moeten gelden voor verzoeken over feitelijk handelen? Hoe ruim zou haar bevoegdheid moeten zijn ter zake van schadevergoeding en bevoegdhedenovereenkomsten? En wat betekent digitalisering voor de bevoegdheid van de bestuursrechter?

De opzet van de middag is als volgt. Na een korte inleiding over het rapport door Ymre Schuurmans en Kars de Graaf, wordt in twee blokken over het rapport gediscussieerd. Voor de pauze gebeurt dat over de algemene lijn van het rapport en over de onderwerpen algemene regels en feitelijk handelen, met pitches van Marte van der Loop (ministerie van BZK), Melanie van Zanten (Universiteit Utrecht) en Jan Brand (Centrale Raad van Beroep). Na de pauze zijn de onderwerpen schadevergoeding, bevoegdhedenovereenkomsten en de invloed van digitalisering op de bevoegdheid van de bestuursrechter aan de orde, met pitches van Nikky van Triet (Raad van State), Anouk Hofman (Boels Zanders advocaten) en Bahija Aarrass (Vrije Universiteit). Opgave: Vul het aanmeldformulier in.

Kosten: € 25,- voor zowel leden als niet-leden. De entree voor studenten is gratis. Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL17INGB0000041521 t.n.v. VAR Vereniging voor bestuursrecht, onder vermelding van personalia en “Verbreding bestuursrechtspraak 1 februari 2024”. Je ontvangt geen factuur. Als je je aanmeldt, ben je verplicht om te betalen.