27jan2023

Scheltemalezing 2023

Van 15.30 tot 18.00

bij Wijnhaven Den Haag

Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag

Universiteit Leiden

Over het congres

Toegang tot het (bestuurs)recht

Bestuursrechtelijke procedures zijn ontworpen om laagdrempelig te zijn. Er is een informele voorprocedure, geen verplichte rechtsbijstand en een doorzendplicht als je aan het verkeerde loket staat. Toch blijken in de praktijk vele burgers hun weg naar rechtsbescherming niet te kunnen vinden. Zij worden geacht zelfredzaam te zijn bij het doen van een aanvraag en bij het instellen van bezwaar en beroep in bestuursrechtelijke procedures. In deze vierde Scheltema-lezing gaat prof.mr. Y.E. (Ymre) Schuurmans in op de toegang tot bestuursrechtelijke procedures, de rechtsbeschermingsproblemen die burgers daarbij ervaren en hun mogelijkheden om voor rechtshulp en gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Zij analyseert de bevindingen aan de hand van internationale normen voor mensgerichte procedures.

Hoofddocent
Prof. mr. Y.E. Schuurmans Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden.

Vrijdag 27 januari 2023

15.30 – 16:00 uur: Ontvangst en registratie
16:00 – 17:15 uur: Lezing & discussie
17:15 – 18:00 uur: Borrel

Doelgroep
Iedereen die geïnteresseerd is in het bestuursrechtelijke debat.

Mogelijkheden onderwijs op afstand    
Kunt u, wegens omstandigheden, niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst op locatie? Geen probleem! Wij zorgen voor een live verbinding met de congreslocatie. Zo kunt u vanuit huis live deelnemen aan het congres.