21jun2022

Online Gemeentedag 2022

Van 09.30 tot 16.30

bij Online

AKD Benelux Lawyers / https://akd.eu/

Ook dit jaar organiseert AKD de online editie van de Gemeentedagen, waar de actualiteiten die de gemeentelijke rechtspraktijk raken aan bod komen. Wij nodigen u uit om deel te nemen op dinsdag 21 juni aan de sessie(s) van uw keuze.

Zoals gebruikelijk starten we met een algemene introductie door Gerrit van der Veen gevolgd door een of meerdere sessies naar keuze. Tijdens de sessies nemen de spreker(s) u mee in de ontwikkelingen van dit onderwerp en is er ruimte voor het stellen van vragen via de chat of vooraf. De mogelijke sessies en tijden vindt u hieronder, inclusief de aanmeldmogelijkheid.

Meld u aan voor de sessie(s) van uw keuze:

1) 9.30 - 9.55 uur | Inleiding: de stand van het bestuursrecht 2022 - aanmelden

Gerrit van der Veen 

2) 10.15 - 11.00 uur | De herontdekking van de Wgr - aanmelden

Hugo Doornhof

3) 11.15 - 12.00 uur | Actualiteiten ruimtelijke ordening vanwege onvoorziene excessen: darkstores en datacenters - aanmelden

Jamaal Mohuddy en Rosanne Bassie

4) 12.15 - 13.00 uur | De C-labelverplichting voor kantoren - aanmelden

Floris van Westrhenen  

5) 13.45 tot 14.30 uur | Van Wob naar Woo - aanmelden

Dennis van Tilborg

6) 14.45 - 15.30 uur | Handhaving na Harderwijk, de praktijk van de nieuwe evenredigheid van de Afdeling - aanmelden 

Thomas Sanders  

7) 15.45 - 16.30 uur | Raakvlakken en spanningsvelden aanbestedings- en staatssteunrecht - aanmelden

Nikee Groot en Tom Binder


Lees hieronder een toelichting van de verschillende sessies: 

1) De stand van het bestuursrecht 2022 – Gerrit van der Veen

Wordt 2022 het jaar van de evenredigheid in het bestuursrecht, of krijgt het vervolg van “Varkens in nood” de meeste aandacht? Gerrit van der Veen besteedt in zijn welkomstwoord en inleiding voor alweer de 15 jarige Gemeentedag allereerst aandacht aan de conclusies en de Afdelingsjurisprudentie over de vele aspecten van het evenredigheidsbeginsel. Wat brengen zij voor de gemeentepraktijk? Verder komt de consultatieversie van het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht aan bod. Die levert nog wel wat vragen op. Wanneer mogen nu niet-belanghebbenden beroep instellen bij de bestuursrechter en wat mogen ze daar dan? Wat moeten gemeenten en projectontwikkelaars dus met zulke zienswijzen?

2) De herontdekking van de Wgr – Hugo Doornhof

Hoe benut je de mogelijkheden van de Wet gemeenschappelijke regelingen optimaal? Die vraag staat in deze sessie van Hugo Doornhof centraal. Daarbij wordt vanzelf ook de wetswijziging betrokken die naar verwachting op 1 juli a.s. om werking treedt. Het doel van deze wijziging is de democratische legitimiteit van regiolichamen te vergroten door de positie van de raden te versterken. Wat moet – en kan – dit voor “uw” gemeenschappelijke regelingen betekenen?

3) Actualiteiten ruimtelijke ordening vanwege onvoorziene excessen: darkstores en datacenters – Jamaal Mohuddy en Rosanne Bassie

De laatste tijd is er veel te doen over de vestiging van darkstores ten behoeve van flitsbezorgingsdiensten. Er bestaat onduidelijkheid over hoe deze flitsbezorgingsdiensten moeten worden gekwalificeerd. Ook staat de ontwikkeling van datacenters onder druk vanwege (onder meer) hun enorme energiebehoefte. Tijdens deze workshop zullen Jamaal Mohuddy en Rosanne Bassie ingaan op deze ontwikkelingen en bespreken zij hoe dergelijke ontwikkelingen op dit moment gereguleerd worden én gereguleerd kunnen worden.

4) De C-labelverplichting voor kantoren – Floris van Westrhenen

Vanaf 1 januari 2023 is het verboden om een gebouw als kantoor te gebruiken als dat gebouw niet over een energielabel met een C score of beter beschikt. Tijdens de workshop gaat Floris van Westrhenen in op het toepassingsbereik van deze regeling, de uitzonderingen die de regeling biedt en het handhavingsinstrumentarium van gemeenten.

5) Van Wob naar Woo – Dennis van Tilborg

Per 1 mei van dit jaar is de Wet open overheid (Woo) in werking treden. De Woo heeft de Wet openbaarheid van bestuur vervangen, zodat ook de procedure rond het indienen en het beoordelen van informatieverzoeken is veranderd. Wat houden deze veranderingen in? En (op welke wijze) zouden huidige processen aangepast moeten zijn? Daarnaast zijn er nieuwe regels rondom de actieve openbaarmaking. Dit gedeelte van de wet is nog niet (geheel) in werking getreden. Wat moet de overheid na inwerkingtreding uit eigen beweging openbaar maken? En hoe kunnen overheidsinstellingen zich voorbereiden op deze nieuwe regels? Dennis van Tilborg zal ingaan op de belangrijkste wijzigingen en gevolgen van de nieuwe wet.

6) Handhaving na Harderwijk, de praktijk van de nieuwe evenredigheid van de Afdeling – Thomas Sanders

Op 2 februari 2022 veranderde de Afdeling van koers in de Harderwijk uitspraak. Het evenredigheidsbeginsel wordt nu anders getoetst dan voorheen. In deze workshop praat Thomas Sanders u bij over de nieuwe evenredigheid bij handhaving. Wat is er veranderd, wat niet en wat moet u anders doen?

7) Raakvlakken en spanningsvelden aanbestedings- en staatssteunrecht – Nikee Groot en Tom Binder

Waar het aanbestedingsrecht begint, houdt het staatssteunrecht op? Of toch niet? Denk aan het organiseren van een “een concurrerende, transparante, niet-discriminerende en onvoorwaardelijke inschrijvingsprocedure” zoals bedoeld in de Mededeling staatssteun en de vraag of dat hetzelfde is als een aanbestedingsprocedure in de zin van de Aanbestedingswet. Of de vraag of grensoverschrijdend belang in het aanbestedingsrecht hetzelfde moet worden uitgelegd als één van de voorwaarden voor het bestaan van staatssteun: potentiële invloed op het interstatelijk handelsverkeer. De twee blijven met elkaar verbonden, en daar vertellen Nikee Groot en Tom Binder u meer over tijdens deze sessie.

Aanmelden
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meld u aan voor de sessie(s) van uw keuze via bovenstaande lijst. U kunt voor meerdere sessies registreren, dan ontvangt u per sessie een bevestiging met een link om het webinar te volgen. Bij meerdere sessies, gebruikt u de verschillende links om deel te nemen. Volg de sessie(s) via de mobiele telefoon of buiten de server van uw werkomgeving via Google Chrome. 

Mocht u problemen ondervinden met het openen van de registratielink dan adviseren wij u deze via de mobiele telefoon of buiten de server van uw werkomgeving te openen in Google Chrome. 

We verheugen ons op uw virtuele komst!