14jun2023

De masterclass is bedoeld voor juristen en beleidsmakers van gemeenten en het Rijk (beleid en uitvoeringsorganisaties) die zich in hun dagelijkse werkzaamheden met het leveren van maatwerk bezighouden.

Van 09.30 tot 11.30

bij Online

Recht en Overheid / https://rechtenoverheid.nl/cursus/masterclass-ruimte-in-regels-1846


Om huishoudens met multiproblematiek te kunnen helpen, is vaak maatwerk nodig. Binnen wet- en regelgeving is geprobeerd daarvoor zoveel mogelijk ruimte te bieden. Soms zijn er echter situaties waarbij die ruimte er niet is of waarin de samenloop van verschillende regels tot een verergering van de problematiek leidt. Mogelijk is ook dat die ruimte er wel is, maar niet optimaal wordt benut.

Professionals voor Maatwerk Multiproblematiek en de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen bieden daarom een masterclass aan om te bezien welke mogelijkheden de regelgeving binnen het sociaal domein biedt om maatwerk te kunnen leveren. Er wordt ingegaan op welke ruimte er is om af te wijken en welke instrumenten nu worden ontwikkeld om meer maatwerk mogelijk te maken.

Voor wie?
De masterclass is bedoeld voor juristen en beleidsmakers van gemeenten en het Rijk (beleid en uitvoeringsorganisaties) die zich in hun dagelijkse werkzaamheden met het leveren van maatwerk bezighouden. Er wordt zowel van casuïstiek, jurisprudentie als achtergrondmateriaal uit de diverse interventiegebieden gebruikgemaakt. Doordat de regelgeving wordt besproken die de cursisten zelf aandragen, sluit de masterclass direct aan op de werkpraktijk en kunnen cursisten ook van elkaars ervaring profiteren.

Waarom een masterclass?
Deze masterclass heeft tot doel om gezamenlijk de mogelijkheden tot samenwerking en interventie op het terrein van de urgente sociale multiproblematiek te verkennen en om de deelnemers een ander perspectief op het leveren van maatwerk te bieden. Daarbij is het de bedoeling om binnen de juridische grenzen de discretionaire ruimte te onderzoeken, die gemeentes en uitvoeringsorganisaties hebben om maatwerk te kunnen bieden. Daartoe bespreken docenten van Landsadvocaat Pels-Rijcken, UWV en het Landelijk Loket Multiproblematiek (LMM) hoe de verschillende regelgeving in het sociaal domein op elkaar inwerkt en tot welke situaties dat kan leiden. Er wordt ingezoomd op hardheidsclausules binnen de wetten en de mogelijkheid om wetsoverstijgend te kunnen optreden. Daarnaast worden handvatten aangeboden om effectief te kunnen samenwerken.

Praktisch
Deelname aan de masterclass is kosteloos. Indien u zich heeft aangemeld wordt er vanuit gegaan dat u deelneemt aan de masterclass.