16mrt2023

Jonge Onderzoekersdag: Staatsrecht en media

Van 13.00 tot 17.30

Staatsrechtkring

De Jonge Onderzoekersdag beoogt beginnende academici die onderzoek doen op het gebied van het constitutionele recht samen te brengen en een podium te bieden om hun onderzoek te presenteren. We hanteren daarbij de richtlijn dat onderzoekers die promoveren op een staatrechtelijk onderwerp, of niet langer geleden dan drie jaar zijn gepromoveerd, van harte zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Jonge Onderzoekersdag. Voor een vitale staatsrechtwetenschap is het van belang dat jonge onderzoekers de kans krijgen om fysiek hun eigen onderzoek en onderzoeksideeën te kunnen delen en verder ontwikkelen binnen een toegankelijk forum. Naast het aanhalen van onderlinge contacten tussen verschillende faculteiten en onderzoekers, is het ook van belang met de praktijk contact te leggen. Buitenpromovendi en uw medewerkers worden dus eveneens graag verwelkomd op de Jonge Onderzoekersdag.

Gezien de vlucht die het constitutionele recht genomen heeft in de media, – zowel in de journalistiek als op sociale media – lijkt een steeds grotere behoefte te bestaan op genuanceerde duiding van staatsrechtelijke vraagstukken. Of het nu gaat om toepassing van het staatsnoodrecht en inperking van grondrechten, rechterlijk ingrijpen in parlementaire fracties, om integriteitskwesties in de Tweede Kamer, of overheidscommunicatie en nudging. Om die reden is het overkoepelende thema ‘Staatsrecht en Media’ gekozen. Daartoe heeft de organisatie een dagprogramma op het oog dat zowel ruimte biedt aan jonge onderzoekers om over hun onderzoek te vertellen, als aan uw medewerkers de mogelijkheid biedt om te reflecteren en reageren op de gepresenteerde onderzoeken. Op deze manier hopen wij een brug te kunnen slaan tussen de praktische toepassing van het staatsrecht en academische theorievorming. Na inloop/lunch (aanvangstijd 12u) vangt het inhoudelijke deel van het programma aan. Dat bestaat uit drie onderdelen.

 

  1. Plenaire lezing (13u-13.45u)

De dag wordt inhoudelijk ingeleid met een plenaire lezing, waarbij wordt gereflecteerd op de wijze waarop staatsrechtelijke vraagstukken worden gepresenteerd in de/op (sociale) media. Voor die lezing wordt een aansprekende, op het dit gebied deskundige gastspreker uitgenodigd. Daarbij zal ook ruimte bestaan om met elkaar van gedachten te wisselen over de lezing.

  1. Parallelsessies (13.45-15.45u)

Vervolgens vinden er gelijktijdig verschillende deelsessies plaats waarbij jonge onderzoekers die zich daarvoor hebben aangemeld een kort paper (max. 1.500-2.500 woorden) presenteren. Het paper wordt van tevoren gedeeld met een medeonderzoeker die ook een paper heeft geschreven, en die bij de presentatie van het paper als referent optreedt. Onderzoeker en referent reflecteren daarbij op presentatie/paper. Ook wordt ruimte gecreëerd voor vragen door andere aanwezigen en voor discussie tussen alle deelnemers aan de parallelsessie. De indeling voor de verschillende panels wordt op een later moment vastgesteld, afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de subthema’s die we op basis daarvan kunnen indelen.

  1. Forumdiscussie (16.00u-17.30u)

Na een korte pauze (15.45-16.00u) wordt de dag wordt afgesloten met een forumdiscussie tussen bekende staatsrechttwitteraars, en -onderzoekers die via (sociale) media regelmatig van zich laten horen. Aan de hand van stellingen over het thema wordt de discussie gestroomlijnd.