16jun2023

Op vrijdag 16 juni 2023 organiseert het samenwerkingsverband Financieren in netwerken een congres dat in het teken staat van twee jubilea, namelijk de 25e verjaardag van de subsidietitel in de Algemene wet bestuursrecht en 5 jaar Financieren in netwerken.

Van 10.00 tot 17.30

bij Wijnhaven Den Haag: Turfmarkt 99, 2511 DP Den Haag

Financieren in netwerken / https://www.financiereninnetwerken.nl/

Over het congres
Op vrijdag 16 juni 2023 organiseert het samenwerkingsverband Financieren in netwerken een congres dat in het teken staat van twee jubilea, namelijk de 25e verjaardag van de subsidietitel in de Algemene wet bestuursrecht en 5 jaar Financieren in netwerken. 

25 jaar subsidietitel in de Algemene wet bestuursrecht
Tijdens dit congres vieren we het 25-jarige bestaan van de Subsidietitel in de Awb. Een algemene regeling voor het verstrekken van geld door de overheid heeft geleid tot meer uniformiteit, democratische legitimiteit en rechtsbescherming voor de burger. 

Tijd voor verandering?
De laatste jaren kiest de overheid steeds vaker voor nieuwe innovatieve financieringsvormen, zoals revolverende fondsen, de publieke prijsvraag en het right to challenge. Deze instrumenten passen bij de veranderende verhouding tussen overheid en maatschappelijke organisaties, waarbij samenwerken in netwerken steeds centraler is komen te staan. Tijdens dit congres zullen we uitgebreid stilstaan bij deze ontwikkeling, waarbij ervaringen uit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek met elkaar zullen worden verbonden. 

Ochtend: Keynote spreker en paneldiscussie
In de ochtend zal, onder meer aan de hand van de keynote speeches van Willemien den Ouden, hoogleraar bestuursrecht en staatsraad, en Rinke Zonneveld, CEO bij INVEST-NL, de vraag centraal staan welke kansen en risico’s deze ontwikkeling naar meer netwerkgerichte overheidsfinanciering biedt en of het huidige subsidierecht voldoende mogelijkheden biedt om deze ontwikkeling te faciliteren. 

Middag: interactieve workshops
In de middag wordt een groot aantal workshops gegeven waarbij verschillende nieuwe financieringsinstrumenten uitgebreid aan bod komen. Deelnemers kunnen twee workshops volgen over de volgende thema’s: 

 • Vouchers
 • Maatschappelijk aanbesteden
 • Revolverende fondsen
 • Social Impact Bonds
 • Subsidietafels
 • Specifieke Uitkeringen (SPUKs)
 • Burgerparticipatie
 • Leningen en garanties
 • Prijsvragen
 • Vertrouwen in netwerkrelaties

Dagvoorzitter

 • Marijke Roskam, dagvoorzitter en adviseur en redacteur voor overheden en organisaties

Sprekers

 • Willemien den Ouden, hoogleraar bestuursrecht en staatsraad bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Rinke Zonneveld, CEO INVEST-NL
 • Rianne Jacobs, Bijzonder hoogleraar Wetgeving en reguleringsvraagstukken Vrije Universiteit Amsterdam en raadsheer (i.o.) bij het CBb
 • Martijn van der Steen, co-decaan en adjunct-directeur van de NSOB, bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Cynthia Bockstart, Senior beleidsadviseur Strategie & Advies Provincie Zuid-Holland


Doelgroep
Dit congres wordt georganiseerd door het samenwerkingsverband Financieren in netwerken (FIN). FIN is een samenwerking tussen de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland en de universiteiten Leiden, Amsterdam en Tilburg. Het doel van deze samenwerking is om onderzoek te doen naar het gezamenlijk (verschillende overheden en private partijen) financieren van maatschappelijke projecten. De onderzoeksresultaten zijn toegankelijk voor beleidsmakers, financials, juristen en andere geïnteresseerden op de website www.financiereninnetwerken.nl. Van verschillende financieringsinstrumenten is in kaart gebracht hoe zij vanuit juridisch, economisch en bestuurskundig perspectief moeten worden geduid. Ook is er een keuzetool ontwikkeld zodat je kunt beoordelen welk financieringsinstrument het meest geschikt is om in te zetten om een bepaald maatschappelijk project te financieren.