02jun2022

Van 14.00 tot 17.00

bij Zwolle (locatie volgt later)

Platform Gemeenten en Mensenrechten / Aanmelden: Stuur een e-mail naar platformgemeentenenmensenrechten@minbzk.nl

Het demonstratierecht is een groot goed en een belangrijk grond- en mensenrecht. Het recht op demonstratievrijheid is echter niet absoluut. Zo hebben burgemeesters (onder strikte voorwaarden) de bevoegdheid een demonstratie te beperken of in een uiterst geval zelfs te verbieden. Hierover moet de burgemeester wel verantwoording aan de gemeenteraad af kunnen leggen. De wijze van uitoefening van het demonstratierecht is kortom een onderwerp dat op lokaal niveau aandacht verdient. Deze themabijeenkomst van het Platform Gemeenten en Mensenrechten op donderdag 2 juni 2022 geeft de mogelijkheid vanuit verschillende perspectieven van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Tijdens de bijeenkomst gaan verschillende gastsprekers met u en met elkaar in gesprek. Bovendien worden verschillende workshops gehouden.

Tijdens de bijeenkomst zullen onder meer de volgende sprekers een bijdrage leveren:

  • Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland
  • Marga Waanders, burgemeester van Waadhoeke

Wij stellen uw deelname aan de bijeenkomst zeer op prijs. Het programma en de officiële uitnodiging volgen later.