12apr2022

VJK webinar: de Jurist en de Netwerkende Overheid

Van 09.00 tot 10.00

Online

VJK

Geachte juridisch professional,

In 2021 hebben we tijdens drie webinars stil gestaan bij Juridische kwaliteitszorg en risicomanagement in onze organisaties. Dit jaar willen we onze blik meer naar buiten richten. Onze besturen werken namelijk steeds meer als netwerkende overheid samen met andere overheden en partners aan de opgaven van de stad of regio. Waar je het voorheen als jurist afkon met basiskennis van de Wet gemeenschappelijke regelingen, zul je nu meer tools in je gereedschapskist moeten hebben. Om ons mee te nemen in de breedte van ons vak op dit terrein, hebben we Maarten Hageman bereid gevonden ons te vertellen over samenwerken en netwerken; de geschiedenis, trends en tools. Zodat je je als jurist bewuster bent van het brede speelveld en je positie kan pakken.

Inhoud, relaties en processen bepalen het speelveld, maar hoe breng je de juridische expertise in met ook de goede rechtsvormen? Niet alleen een kwestie van legitieme overheidssturing, maar ook van persoonlijk werkplezier.

Maarten Hageman is zelfstandig adviseur en verbonden aan PROOF Adviseurs en Rijnconsult. Noemt zichzelf vormgever in samenwerking en is gespecialiseerd in de governance van samenwerken.

Programma onderdelen

  • Bijdrage Maarten Hageman met ruimte voor interactie
  • Bespreken casuïstiek
Voorbereiding We willen u vragen een samenwerkingscasus in gedachten te nemen, en deze vragen voor u zelf te beantwoorden.
   • Hoe zou u de rechtsvorm of samenwerkingsvorm omschrijven?
   • Wanneer werd u bij deze samenwerking betrokken, en met welke vraag?
   • Loopt de samenwerking naar uw waarneming goed (of juist niet) en wat maakt deze samenwerking goed (of niet)?

Meld u nu aan

Wilt u deelnemen aan deze sessie op 12 april via ZOOM? Meld u dan voor 5 april aan via onderstaand aanmeldformulier. Ontvangt u geen bevestiging? Neem dan contact met ons op via info@vjk.nl. Daags voor de gesprekken ontvangt u een ZOOM link en korte instructie. De snelle aanmelders wacht een attentie (op is op).