27mei2021

Wob en Woo-hulp tooling: handel snel en efficiënt informatieverzoeken af

Van 10.00 tot 1100

bij Online

Zylab

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft de burger het recht tot inzicht in de informatie waarover de overheid beschikt. Het is de plicht van iedere overheidsinstantie om binnen strikte deadlines die informatie te overhandigen, zonder dat daarbij regels voor de bescherming van persoonsgegevens worden overtreden of dat er geheime informatie wordt prijsgegeven. Dat geldt nu nog steeds, maar in de tussentijd bereiden wij ons allemaal voor op de Wet open overheid (Woo).

In dit Webinar laten wij u zien hoe u nu snel, eenvoudig en efficiënt Wob-verzoeken en in de toekomst Woo-verzoeken kunt afhandelen. We vertellen u meer over de huidige Wob aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, de belangrijkste veranderingen als gevolg van de Woo en het automatisch lakken van persoonsgegevens.

Als laatste laten wij u zien hoe u makkelijk een Wob-verzoek kan afhandelen. Aandachtspunten zijn hier: 

1. Het automatisch aflakken van vertrouwelijke gegevens, inclusief wettelijke grond van het aflakken; 
 
2. Geavanceerd zoeken: vind snel de relevante documenten die onder het Wob-verzoek vallen.
 
3.Het snel maken van een automatisch gegeneerd overzicht van alle gegevens van een Wob-verzoek.