02mrt2021

Webinar Rechtsbescherming bij aanbestedingen: wijzigingen op komst!

Van 10.00 tot 11.00

AKD Benelux Lawyers

Op 12 februari jl. stuurde staatssecretaris Keijzer twee brieven aan de Tweede Kamer (lees deze hier en hier) met voorstellen die flinke gevolgen kunnen hebben voor de rechtsbescherming in aanbestedingsprocedures. Zowel voor aanbestedende diensten als voor inschrijvers liggen er belangrijke wijzigingen in het verschiet. In het kort zullen de voorgestelde wijzigingen leiden tot enerzijds een verruiming van de mogelijkheden voor inschrijvers om te klagen over (aspecten van) aanbestedingsprocedures en anderzijds een beperking van de mogelijkheden voor aanbestedende diensten om strenge rechtsverwerkingsclausules op te nemen in de aanbestedingsdocumenten. Benieuwd wat er nu precies gaat wijzigen en waar u rekening mee moet houden? Meld u dan aan voor ons webinar op dinsdag 2 maart van 10.00 - 11.00 uur. Tijdens een interactieve sessie zullen Nikee Groot en Martijn Jongmans u bijpraten over de belangrijkste aandachtspunten en aangeven welke effecten zij in de praktijk verwachten