27okt2021

Webinar Inspiratiedag: Introductie in de Omgevingswet

Van 10.00 tot 11.00

bij Online via Zoom

Unie van Waterschappen

Presentatie door

Annemieke Schattenberg, Informatiepunt Omgevingswet

Moderatoren

Nicoline van den Heuvel en Eva Tannehil, beiden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum

27 oktober 2020

Duur

60 minuten