08okt2020

Webinar - Dag van de omgevingswet

Van 09.30 tot 11.15

bij Online

Netwerk van de milieuprofessional

Bestuursrecht in coronatijd Ook het bestuursrecht is als gevolg van de coronacrisis erg in beweging. Enerzijds omdat veel crisismaatregelen via het bestuursrecht worden uitgevoerd. En anderzijds omdat als gevolg van de crisis het ‘normale’ bestuurs(proces)recht niet altijd meer kan worden toegepast. Er is sprake van veel nieuwe regelgeving alsmede van de nodige jurisprudentie. In dit webinar van twee uur gaan prof.mr. Tom Barkhuysen (advocaat-partner bestuursrecht bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en mr. Diederik de Groot (PSL bij Stibbe) in op de belangrijkste ontwikkelingen. Het plenaire programma en een aantal deelsessies vinden plaats op 8 oktober 2020. De overige sessies worden gepland van donderdag 1 tot en met dinsdag 13 oktober. Onderstaand vindt u alleen het plenaire deel, onder leiding van Rachel Heijne, directeur VVM. Dag van de Omgevingswet 2020 De dag van de Omgevingswet komt er weer aan, met aandacht voor de volle breedte van de Omgevingswet. Dit jaar is de Dag van de Omgevingswet een online congres. Het plenaire programma en een aantal deelsessies vinden plaats op 8 oktober 2020. De overige sessies zijn gepland in de periode van 1 tot 13 oktober. Het programma is bekend en de inschrijving geopend! De projectgroep Dag vd Omgevingswet 2020 Jos Dolstra (voorzitter projectgroep), Rachel Heijne (directeur VVM), Jerry de Rijke, Herbert Korbee en Tjeerd van der Meulen 09:30 Mogelijkheid om in te loggen 10:00 Opening door gedeputeerde Huib van Essen , Provincie Utrecht Omgevingsconflicten: De waarde van weerstand door dr. Eva Wolf , universitair docent Tilburg University Samenwerking lijkt het nieuwe toverwoord lijkt voor omgevingsbesluitvorming. Niettemin breekt dr. Eva Wolf een lans voor het gratis engagement en de creativiteit die voortkomt uit een goed conflict. Zo’n conflict moet je waarderen en benutten in plaats van krampachtig vermijden. Aan de hand van haar boek ‘De waarde van weerstand’ legt Eva uit hoe een constructief conflict eruit ziet en hoe je goede conflicten voert. Ook maakt zij duidelijk hoe uit de hand gelopen conflicten zijn terug te brengen tot hun constructieve kern. Update implementatie Omgevingswet door Heleen Groot , directeur Aan de Slag met de Omgevingswet, Ministerie van BZK De Omgevingswet (eindelijk) in bedrijf door Jan van den Broek , VNO NCW en MKB Nederland Bedrijven moeten zich voorbereiden op het nieuwe werken onder de Omgevingswet. Duurzame ontwikkeling geldt daarbij nadrukkelijk als wettelijk maatschappelijk doel. Wat gaat dat betekenen? 11:15 Einde plenaire deel