11mrt2021

Webinar: Actualiteiten Staatssteun

Van 11.00 tot 12.00

Nysingh

Het webinar is bedoeld voor medewerkers van overheden en wordt verzorgd door Cees Dekker, partner en specialist Staatssteun, Marktwerking en EU. Actualiteiten Tijdens het webinar zullen (onder andere) de volgende actualiteiten worden besproken: • Arrest HvJ, C-445/19, Viasat Broadcasting UK o Verplichting tot vorderen onrechtmatigheidsrente bij schenden standstill-verplichting • Besluit Commissie SA.57357, Broadband voucher scheme for students – Greece o Vouchers voor consumenten in relatie tot staatssteun • Besluit Commissie SA.55433, RES district heating projects in Romania o Financiering warmtenetten • Wijzigingen ‘Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19 uitbraak’