05okt2021

Webinar 'Actualiteiten Grondverwerving'

Van 13.00 tot 14.15

bij Online

Nysingh

Afgelopen jaar was de eerste keer dat wij het webinar digitaal hebben georganiseerd. Dit was een groot succes met meer dan 350 geïnteresseerden. Ook dit jaar geven wij het webinar ‘Actualiteiten Grondverwerving’ online.

Wij praten u tijdens dit webinar graag bij over de relevante ontwikkelingen. Zo zullen we onder meer stilstaan bij de recente Koninklijke Besluiten, jurisprudentie inzake de schadeloosstelling bij onteigening en gedoogplichten en diverse andere interessante actualiteiten uit de grondverwervingspraktijk.

Doelgroep
Dit webinar is nuttig voor juristen en beleidsmedewerkers grondzaken, vastgoed en ruimtelijke ordening bij gemeenten, waterschappen, provincies en andere (semi-)overheden. Maar ook voor taxateurs, rentmeesters en (andere) grondverwervers is dit seminar leerzaam.

Save the date
Reserveer 5 oktober a.s. vast in uw agenda. U ontvangt na de zomervakantie een uitnodiging van ons met aanvullende informatie en de mogelijkheid om u aan te melden.