04mrt2021

Webinar 1: Online drieluik Juridische Kwaliteitszorg en Control

Van 12.00 tot 13.00

VJK

Prof. dr. Heinrich Winter, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, praat ons bij over de ontwikkelingen JKZ en juridische control in het openbaar bestuur van de afgelopen jaren. Welke ontwikkeling maakt dit vakgebied door en wat komt er op ons af? Of en in hoeverre is er behoefte aan duidelijkheid over wat JKZ is en wat juridische control is? Welke doelen beogen we daarmee te realiseren? En welke rollen, taken en verantwoordelijkheden heb je daarvoor nodig in je organisatie? Tijdens deze sessie gaan we ook in op het relatief nieuwe vakgebied juridisch risicomanagement