14jun2021

Voorkomen van aansprakelijkheid door gebreken aan de weg

Van 09.15 tot 16.30

Segment

Programma

Openbaarheid van wegen: voor welke wegen zijn wij aansprakelijk?
  • wanneer is een weg openbaar?
  • hoe wordt een weg openbaar?
  • hoe gaat de openbaarheid teniet?
  • wat betekent openbaar toegankelijk?
Wegenlegger: hoe kan de wegenlegger duidelijkheid geven over onze aansprakelijkheid?
  • hoe komt een weg op de wegenlegger?
  • hoe komt hij er weer af?
  • het vaststellen van een nieuwe wegenlegger
Onderhoudsplicht/zorgplicht: wanneer schiet deze tekort en kunnen we aansprakelijk gesteld worden?
  • gebrek? Als een weg openbaar is, wat betekent dat dan voor de onderhoudsplicht.
  • hoe moet je reageren op gebreken, wat is überhaupt een gebrek?
  • wanneer is de gemeente aansprakelijk voor een gebrek aan de weg