05nov2021

VAR-jaarvergadering 2021: bestuursrecht in tijden van crisis

Van 09.30 tot 17.00

bij Jaarbeurs Utrecht

VAR Vereniging voor Bestuursrecht

Op vrijdag 5 november 2021 vindt de VAR-jaarvergadering 2021 plaats met als thema ‘bestuursrecht in tijden van crisis’.

Preadviezen

De preadviezen worden deze keer geschreven door:

  • Jacobine van den Brink (UvA)
  • Jan Peter Loof (College voor de Rechten van de Mens)
  • Jurien Korzelius (gemeente Amsterdam)
  • Martijn van de Steen (EUR)

Aanmelding

Aanmelden zal rond de zomer mogelijk worden.

Vergaderstukken

  • Agenda jaarvergadering 2021
  • Posterpresentaties

De stukken komen na de zomer online.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 5 november 2021
Aanvang programma (tijden zijn voorlopig indicatief):
9:45 uur – huishoudelijke vergadering
10.30 uur – inhoudelijke vergadering
Afronding om 17:00 uur met aansluitend een borrel
Locatie: Hopelijk wordt het weer een fysieke bijeenkomst in de Jaarsbeurs Utrecht.

Kosten

De deelname aan de Jaarvergadering zelf is voor VAR-leden kosteloos. Voor het meelunchen vragen wij een bijdrage van € 15,-. Of u hier gebruik van wenst te maken, kunt u aangeven op het aanmeldformulier. Betaling dient plaats te vinden voorafgaand aan de vergadering door overmaking op rekeningnummer NL17INGB0000041521 t.n.v. VAR Vereniging voor bestuursrecht, onder vermelding van uw personalia en ‘lunch VAR jaarvergadering 2021’.

Niet-leden die de behandeling van de preadviezen willen bijwonen, kunnen zich melden bij de penningmeester via var@pelsrijcken.nl. Zij betalen € 75,- voor deelname aan het inhoudelijke gedeelte van de vergadering. U kunt ook lid worden van de VAR, dat kost slechts € 35,- per jaar (voor studenten € 25,-).

Vragen?

Bij vragen kun u contact opnemen via var@pelsrijcken.nl.