21jun2021

Training voor verweerders in bezwaarfase

Van 09.15 tot 16.30

bij Utrecht

Segment

Programma

Voorafgaand

Voorafgaand aan de cursus ontvang je twee casussen. Het zijn eenvoudige casussen, die bedoeld zijn om tijdens de cursusdag mee te oefenen. Je mag zelf een casus kiezen die het beste aansluit op jouw werkgebied. Er is een handhavingscasus en casus uit het sociaal domein. Lees de casus goed door en bedenk wat punten zijn om namens verweerder naar voren te brengen. Meer voorbereiding is niet nodig. Je hoeft geen pleitnota te maken!

Tijdens de cursus

De cursusdag zelf bestaat uit twee delen. De meeste aandacht gaat uit naar het oefenen en bespreken van gefingeerde hoorzittingen aan de hand van de gekozen casus. Van laagdrempelig oefenen in een veilige omgeving leer je immers het meest. Het is trouwens niet verplicht om een oefening te doen. We beginnen de dag met het bespreken van de gang van zaken tijdens een hoorzitting (geregeld in de Awb) en met tips over retorica (mondelinge overtuigingskracht). Door de jarenlange ervaring van de docent, die zelf ook geregeld optreedt als verweerder bij hoorzittingen, komen er veel voorbeelden (ook minder geslaagde) voorbij waar we van kunnen leren. De docent zal verder nog een standaardmodel voor een verweerschrift uitdelen en toelichten.